Pazarlama bilgi sistemi

Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS), Pazarlama kararları için gerekli bilgilerin, işletme içi ve dışından elde edilerek, kullanıma hazır hale getirilmesi için oluşturulmuş bir yöntemdir. Niteliği ve içeriği şirketlerin tipine göre değişir.

Bilgi Sağlama YollarıDüzenle

İşletme içi ve dışı bilgi kaynaklarıDüzenle

İşletme içi bilgi kaynakları, işletmenin kendi faaliyetleri hakkında tuttuğu kayıtlardır. Bilanço, satış kayıtları, maliyet kayıtları, stok bilgileri vb. işletme içi bilgi kaynaklarıdır.

İşletme dışı bilgi kaynakları ise, işletme dışı kuruluşlardan elde edilen verilerdir. Söz gelimi, TÜİK'ten alınan Türkiye Cumhuriyeti'nin demografik istatistikleri, bir dış bilgi iken, TÜİK de bir dış bilgi kaynağıdır.

Diğer bilgi kaynaklarıDüzenle

Bir konuda özel bir pazarlama araştırması yapmadan, pazar çevresi ile ilgili sürekli bilgi alınabilecek kaynaklardır. Satış elemanları, dağıtıcılar, rakip ürünleri, broşürleri ve araştırmaları, çağrı merkezi vb. birimler, diğer bilgi kaynaklarını oluşturur.

Pazarlama araştırmalarıDüzenle

Pazarlama amacıyla belli ya da önemli bir konuda spesifik araştırma yapmaktır. Bu kapsamda gözlem, focus grup görüşmeleri, araştırma, deneme gibi yöntemler uygulanabilir.

Dış bağlantılarDüzenle