Pax Ottomana

'Pax Romana' teriminden türetilmiş ir başka terim

Pax Ottomana (Latince "Osmanlı Barışı" anlamına gelmektedir), Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki, dünyanın diğer bölgelerine nazaran mevcut istikrar ve düzeni tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Daha yaygın bir tabir olan Pax Romana'dan türetilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu, gücünün doruğunda olduğu 16. ve 17. yüzyıllarda, bütün Balkanlar'ı, Orta Doğu'yu, Kuzey Afrika'yı ve kısmen Kafkaslar'ı kapsar. Osmanlı yönetiminin ayrılmasıyla birlikte, özellikle I. Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı'nın ardından ve son olarak da Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra bu bölgeler toplumsal, ekonomik ve politik birtakım istikrarsızlıklar yaşadılar.

Bu sebeple, birçok modern Türk tarihçisi, Osmanlı İmparatorluğu dönemine bir bakış açısı olarak, bu ülkelerde var olduğu düşünülen, Osmanlı yönetimine dair olumlu izlenimlerin altını çizmek için bu tabiri kullanırlar.

KaynakçaDüzenle

  • Kemal Çiçek (ed.). 2001. Pax Ottomana: Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Goyunc (1925-2001). Ankara: Haarlem.