Partisyon

topluluklar için yazılan eserlerin bir bütün halinde görülmesini sağlayan nota

Partisyon orkestra, oda müziği topluluğu, koro, bando gibi topluluklar için yazılan eserlerin bir bütün halinde görülmesini sağlayan notadır.

Partisyon

Partisyonda bulunan bir çalgının tek bir çalgının ya da grup olarak çalınan bir enstrümanın notasına parti denir. Örneğin:Flüt partisi ya da birinci keman partisi gibi. Partiler alt alta sıralanmış olarak belli bir düzen içinde yazılıdır. Böylece, çalmakta olan her grubun aynı anda ne çaldığı görülebilir. Orkestra şefi ya da müziği yöneten kişi bu nota sayesinde müziğin sorunsuz ve düzenli bir biçimde seslendirilmesini sağlar. Aynı zamanda bu tür eserler incelenirken de eserin partisyonuna bakılır. Senfonik ya da koral bir eserde enstrümanlar partisyonda sırası ile aşağıdaki gibi yazılır:

Nefesli Çalgılar
Küçük flüt (Piccolo)
Flüt
Obua
Korangle (İngiliz kornosu)
Mi-bemol klarinet
Klarinet
Bas klarinet
Fagot
Kontrafagot
Korno
Trompet
Kornet
Trombon
Euphonium
Wagner tuba
Tuba

Vurmalı çalgılar
Timpani
Büyük davul ve zil
Klavyeli ya da telli çalgılar
Piyano
Arp
Çelesta
Vokal
Koro
Solist partisi

Yaylı çalgılar
I. Keman
II Keman
Viyola
Viyolonsel
Kontrabas