Parapsişik

Parapsişik, kökeni psişik olan ve geleneksel kural ve bilgilerle ya da bilinen fizikokimyasal yasalarla açıklanamayan fenomenler bütünü olarak tanımlanır.

Psikolojinin ötesindeki halleri belirtmek üzere psişik sözcüğüne "ötesi" anlamına gelen "para" önekinin eklenmesiyle oluşturulmuş terim, Fransız psikolog Emile Boirac tarafından, telepati,telekinezi vs. psişik yetenekleri ve paranormal fenomenleri ifade etmek üzere ortaya atılmıştır.

Parapsikoloji terimi ile eşanlamlıdır. Günümüzde bu terimin yerine parapsikoloji terimi kullanılmaktadır.

KaynakçaDüzenle

  • “Ansiklopedik Metapsişik Terimler Sözlüğü”,ARIKDAL,Ergün.Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul,1984