Telekinezi

bir cismi ona dokunmadan veya temas etmeden hareket vs. şeyler yapabilme sanatıdır

Telekinezi (Yunanca: τῆλε + κίνησις, "uzaktan kontrol") ya da kısaca TK, maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapma olarak tanımlanır.

Fransız ruh fotoğrafçısı Édouard Isidore Buguet (1840-1901), 1875 yılına ait bu sahte fotoğrafında telekineziyi göstermektedir.

Telekinezinin gerçekliğine dair hiçbir bilimsel kanıt yoktur. 2006'da bu konudaki 380 deneyin meta analizini yapan bir çalışma, sadece yayın önyargısına (bilimsel yayın yapan kişilerin sonuçları olumlu yorumlama payı) bağlanabilecek denli küçük bir etki bulmuştur.[1] Telekinezi deneyleri, biliminsanları tarafından yeterince kontrollü ve tekrarlanabilir olmamaları yüzünden eleştirilmiştir.[2][3][4] Ancak bazı deneyler telekinezinin gerçekliği konusunda bir yanılsama yaratmıştır, bu yanılsama deneyi yürütenlerin telekineziye duyduğu inançla orantılıdır.[5]

Telekineziyi gerçekleştirebildiğini iddia edenler arasında en ünlüleri Rus psişik Nina Kulagina ve İsrailli psişik Uri Geller'dir.

Köken bilimi

değiştir

Telekinezi terimi Yunanca "uzak" anlamındaki "tele" sözcüğü ile "hareket" anlamındaki "kinesis" sözcüklerinden türetilmiş olup, metapsişikçilerce var olduğunu öne sürdükleri "fiziksel medyumluk yeteneğine sahip bir insan tarafından eşyaların el veya bilinen diğer araçların yardımı olmaksızın uzaktan hareket ettirilebilmesi paranormal olayını adlandırmak üzere kullanılmaktadır. Parapsikologlar bu varsayılan olayı psikokinezi kapsamında ele alırlar. Bir başka deyişle, telekinezi terimi daha çok metapsişikçiler tarafından kullanılmaktadır; parapsikologlar ise psikokinezi terimini tercih ederler.

Kaynakça

değiştir
Özel
  1. ^ Bösch, Hölger; Steinkamp, Fiona; Boller, Emil. (Haziran 2006) "Examining psychokinesis: The interaction of human intention with random number generators--A meta-analysis" Psychological Bulletin 132 (4): 497-523.
  2. ^ Girden, Edward. (Eylül 1962) "A review of psychokinesis (PK)" Psychological Bulletin 59 (5): 353-388.
  3. ^ Humphrey, Nicholas K. (1995). Soul Searching: Human nature and supernatural belief. Chatto & Windus. ISBN 0-7011-5963-4.
  4. ^ Carroll, Robert Todd (2005). "Psychokinesis (PK) 17 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.". Skepdic.com. The Skeptics Dictionary. 05.10.2007 tarihinde erişildi.
  5. ^ Benassi, Victor A.; Sweeney, Paul D., Drevno, Gregg E. "Mind over matter: Perceived success at psychokinesis" 6 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Journal of Personality and Social Psychology c. 37, s. 8, sf. 1377-1386
Genel
  • The Signet Handbook of Parapsychology, Martin Ebon
  • Encyclopedia of Psychic Science, Nandor Fodor

Ayrıca bakınız

değiştir