Paranormal

Olağan bilimsel kurallar dışında gerçekleştiği iddia edilen olgular

Paranormal veya olağan dışı, telepati, psikokinezi gibi psişik görüngüleri, bilinen fizikokimyasal yasalarla açıklanamayan olayları ve bu olaylarda söz konusu olan psişik yetenekleri belirtmek üzere Parapsikoloji'de kullanılan bir terimdir. Supranormal teriminin yerini almak üzere, İngiliz psişik araştırmacı Walter Whately Carington (1884-1947) tarafından ortaya atılmıştır.

Uçan bir insanın olması mümkün değil diye düşünürlerken böyle bir durumla karşılaşılmıştır.

Paranormal yeteneklere yoga terminolojisinde Siddhiler adı verilir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  • The Signet Handbook of Parapsychology, Martin Ebon
  • Encyclopedia of The Unexplained, Richard Cavendish