Paramanyetizma

(Paramanyetik sayfasından yönlendirildi)

Paramıknatıs ya da paramanyetik maddeler, bağıl manyetik geçirgenlikleri 1'den büyük olan maddelerdir. Ferromıknatıs ya da ferromanyetik maddelerin tersine sadece manyetik alan etkisi altındayken manyetizasyonlarını/mıktanıs davranışlarını koruyabilirler.

Madde içindeki momentlerin paramanyetik dağılımı.

Paramanyetik maddeler, herhangi bir mıknatısın manyetik alanı içerisindeyken o mıktanısın manyetik alan çizgileri ile aynı yönde mıknatıslanabilen Alüminyum, Kalsiyum, Krom, Magnezyum, Platin, Tungsten, bakır gibi maddelerdir. Paramanyetik maddeler, kendisini mıknatıslaştıran cisim tarafından çekilirler. Yalnızca manyetik alan içerisindeyken mıknatıslık özelliklerini muhafaza edebilirler.

Ferromanyetik maddeler, Curie sıcaklığının (TC) üzerindeki sıcaklıklarda paramanyetik madde özelliği sergilerler.

Paramanyetik özelliğe sahip başlıca element ve bileşikler şunlardır:

1a grubundan: Sodyum

2a grubundan: Magnezyum, Kalsiyum, Stronsiyum, Baryum

3a grubundan: Alüminyum

9B grubundan: Bakır

Diger gruplardan: Platin, Uranyum

Ayrıca bakınız

değiştir