Çocuk parkı

(Oyun parkı sayfasından yönlendirildi)

Çocuk parkı, çocuk bahçesi, oyun parkı, oyun bahçesi veya oyun alanı; çocukların oynaması için tasarlanmış bir parktır. Genellikle açık alanda bulunmakla birlikte kapalı alanda da bulunabilir. Çocuk bahçelerinde en çok bulunan oyuncaklar; kaydırak, tahterevalli (halk ağzında çöğüncek) ve salıncaktır. Ayrıca çeşitli küçük boyutlu jimnastik aletleri, zincir merdivenler, ip köprüler ve labirentler de bulunabilir. Oyun alanları, çocukların düşmeleriyle gelebilecek zararı en aza indirmek için; genellikle bir kum havuzunun içinde bulunur. Bu havuz oyuncaklarca kaplanan alandan daha geniştir. Çocuk parkları çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar, onların yaratıcılıklarını geliştirir; onları sosyalleştirir ve eğlendirir.

Çocuk parkı
Türkiye'nin Balıkesir kentindeki İsmail Akçay Parkı'nda bulunan kalabalık çocuk parkından bir görünüm

Çoğunlukla kamuya açık olmakla birlikte, çocuk bahçeleri özel mülk de olabilir. Kent parklarında ve devlet okullarında bulunan oyun parkları halka açık parklara örnektir. Restoran, otel, özel kreşler vb. yerlerde bulunanlar da kamuya açık olmayabilir.

Çocuk parklarının yanında veya yakınında çoğu zaman çeşitli spor veya eğlence alanları bulunur. Futbol, basketbol sahaları, kaykayla kaymak için alan vb. bunlara örnektir.