Osteoskleroz, kemik dokusundaki yoğunluk artışını betimler.[1][2][3]

Nedenleri açısından 2 tür osteoskleroz vardır:

Kemiğin Paget hastalığı: Omurgada kemik yoğunlaşması

1. Primer osteoskleroz: Nedeni bilinmeyen osteoskleroz olgularıdır. Çoğu sendroma-özgü bulgu olarak ortaya çıkar. Kemik displazileri içeren sendromlar ve disostozis sendromları, osteokleroz bulgusunun özellikle ön planda olduğu olgulardır.[4] Başlıca örnekler:

Kemiklerle ilgili bulguların ön planda olmadığı bazı olgularda da osteoskleroz saptanabilir. Örnek:

2. Sekonder osteoskleroz: Bir hastalığın komplikasyonu ya da yan bulgusu olarak ortaya çıkarlar.[3] Örnekler:

Bulunuşları açısından 2 tür osteoskleroz vardır:

  1. Yerel osteokleroz: Bir kemiğin bir bölgesinde saptanan osteosklerozlardır.
  2. Sistemik osteoskleroz: Çok sayıda kemiği (poliostotik) ilgilendiren osteosklerozlardır.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Resnick DL, Mark J. Kransdorf MJ. Bone and Joint Imaging, 3rd Edition, Elsevier, Amsterdam, 2005
  2. ^ Yochum TR, Rowe LJ (editors). Essentials of Skeletal Radiology, Third Edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia-London, 2005
  3. ^ a b Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
  4. ^ DeLuke DM, Haug RH. Syndromes of the Head and Neck. Elsevier, Philadelphia, 2014
  5. ^ Schiwy-Bochat K-H, Lemke R, Iliac cancellous bone in drug addicts: A histomorphometric study, Journal of Forensic Sciences, 10.1520/JFS14448J, 44(2): 249-252, 1999
  6. ^ Whyte MP, Teitelbaum SL, Reinus WR. Doubling skeletal mass during adult life: The syndrome of diffuse osteosclerosis after intravenous drug abuse. Journal of Bone and Mineral Resesarch, 11 (4):554-558, 1996
  7. ^ Serraino C, Melchio R, Silvestri A, et al. Hepatitis C-associated osteosclerosis: A new case with long-term follow-up and a review of the lterature, Internal  Medicine, 54(7):777-783, 2015