D vitamini kalsiyum, magnezyum ve fosfatın bağırsak emilimi ve diğer birçok biyolojik etkiden sorumlu, yağda çözünen bir sekosteroid grubudur.[1][2][3] İnsanlarda bu gruptaki en önemli bileşikler vitamin D3 (kolekalsiferol) ve vitamin D2 (ergokalsiferol)dür.[2][3][4]

D vitamini
Dosya:Kolekalsiferol2.svg
İlaç sınıfı
Sınıf tanımlayıcıları
Diğer adlarKalsiferol
AmaçRickets, osteoporosis, vitamin D yetmezliği
ATC koduA11CC
Biyolojik hedefvitamin D receptor
MeSHD014807
Vikiveri öğesi

Vitaminin ana kaynağı, güneşe maruz kalmaya (özellikle UVB radyasyonuna) bağlı bir kimyasal reaksiyola cildin epidermisinin alt katmanlarında kolekalsiferol sentezidir.[1] Kolekalsiferol ve ergokalsiferol diyet ve takviyelerden alınabilir.[1] Yağlı balık eti gibi sadece birkaç gıda doğal olarak önemli miktarda D vitamini içerir.

ABD ve diğer ülkelerde inek sütü ve bitki kaynaklı süt ikameleri, birçok kahvaltılık gevrek gibi D vitamini ile takviye edilmiştir.[2][5] Ultraviyole ışığa maruz kalan mantarlar, faydalı miktarlarda[1] D2 vitaminine katkıda bulunur. Diyet tavsiyeleri tipik olarak bir kişinin tüm D vitamininin ağızdan alındığını varsayar, çünkü popülasyonda güneşe maruz kalma değişkendir ve cilt kanseri riski açısından güvenli olan güneşe maruz kalma miktarına ilişkin tavsiyeler belirsizdir.

Diyet veya deri sentezinden elde edilen D vitamini biyolojik olarak inaktiftir. İlki karaciğerde ve ikincisi böbreklerde olmak üzere iki enzim-proteinle hidroksilasyon adımı ile aktive edilir.[1][4] D vitamini, yeterli güneş ışığı alırlarsa çoğu memeli tarafından yeterli miktarda sentezlenebildiğinden teknik olarak bir vitamin değildir.[3] Bunun yerine, aktif form olan kalsitriol ile sonuçlanan D vitamini pro-hormonunun aktivasyonu ile bir hormon olarak kabul edilebilir ve bu daha sonra birden fazla yerde bir nükleer reseptör aracılığıyla etkiler üretir.[3]

Kolekalsiferol, karaciğerde kalsifediole (25-hidroksikolekalsiferol) dönüştürülür; ergocalciferol, 25-hidroksiergokalsiferole dönüştürülür.[1] Bu iki D vitamini metaboliti (25-hidroksivitamin D veya 25(OH)D olarak adlandırılır), kişinin D vitamini durumunu belirlemek için serumda ölçülür.[6][7] Kalsifediol ayrıca böbrekler ve bazı bağışıklık sistemi hücreleri tarafından D vitamininin biyolojik olarak aktif formu olan kalsitriol (1,25-dihidroksikolekalsiferol) oluşturmak üzere hidroksile edilir.[8][9] Kalsitriol, kanda bir hormon olarak dolaşır, kalsiyum ve fosfat konsantrasyonunu düzenleyen ve kemiğin sağlıklı büyümesini ve yeniden şekillenmesini destekleyen önemli bir role sahiptir.[1] Kalsitriol ayrıca, bazıları hücre büyümesi, nöromüsküler ve bağışıklık fonksiyonları ve inflamasyonun azaltılması dahil olmak üzere başka etkilere de sahiptir.[2]

D vitamini kalsiyum homeostazı ve metabolizmasında önemli bir role sahiptir.[1] Keşfi, raşitizmli (osteomalazinin çocuk formu) çocuklarda eksik olan besin maddesini bulma çabasından kaynaklanmıştır.[10] Osteomalazi ve raşitizmi tedavi etmek veya önlemek için D vitamini takviyeleri verilir.[1] D vitamini ile dolu bireylerde D vitamini takviyesinin diğer sağlık etkilerine dair kanıtlar tutarsızdır.[2] D vitamini takviyesinin ölüm oranı üzerindeki etkisi net değildir, bir meta-analiz yaşlı insanlarda ölüm oranında küçük bir düşüklük bulmuştur.[11] Yüksek risk gruplarında raşitizm ve osteomalazinin önlenmesi dışında, D vitamini takviyelerinin kas-iskelet veya genel sağlığa küçük bir faydası olabilir.[12][13][14]

Türler değiştir

Name Chemical composition Structure
Vitamin D1 Ergokalsiferol ve lumisterol, 1:1
Vitamin D2 Ergokalsiferol (ergosterol den yapılmış)  
Vitamin D3 Kolekalsiferol

(Deride 7-dehydrocholesterol'den yapılır).

 
Vitamin D4 22-dihydroergocalciferol  
Vitamin D5 Sitokalsiferol

(7-dehydrositosterol'den yapılır)

 

D vitamininin çeşitli formları (vitamer) mevcuttur. İki ana form, vitamin D2 (ergokalsiferol) ve vitamin D3 (kolekalsiferol)dür.[1] Alt simge içermeyen D vitamini, D2 veya D3'ü veya her ikisini birden ifade eder ve topluca kalsiferol olarak bilinir.

D2 vitamini kimyasal olarak 1931'de karakterize edildi. 1935'te D3 vitamininin kimyasal yapısı tanımlandı ve 7-dehidrokolesterolün ultraviyole ışımasından kaynaklandığı gösterildi. 1981 yılında D vitamini formları için kimyasal bir terminoloji önerildi,[15] fakat alternatif isimler hala kullanılmaktadır.[4]

Kimyasal olarak, D vitamininin çeşitli formları sekosteroid, yani steroid halkalarındaki bağlardan birinin kırıldığı steroidlerdir.[16] D2 vitamini ile D3 vitamini arasındaki yapısal fark, 22 ve 23 numaralı karbonlar arasında bir çift bağ ve D2 vitamininde 24 numaralı karbon üzerinde bir metil grubu içeren yan zincirdedir. Birçok D vitamini analoğu sentezlenmiştir.[4]

Biyoloji değiştir

 
İnsan vücudunda kalsiyum regülasyonu.[17] Aktif vitamin D'nin (1,25-dihidroksivitamin D, kalsitriol) rolü turuncu ile gösterilmiştir.

D vitamini aktif metaboliti kalsitriol, hedef hücrelerin çekirdeklerinde bulunan D vitamini reseptörüne (VDR) bağlanarak biyolojik etki eder.[1][16] Kalsitriolün VDR'ye bağlanması, VDR'nin bağırsakta kalsiyum absorpsiyonunda yer alan taşıma proteinlerinin (TRPV6 ve calbindin gibi) gen ekspresyonunu modüle eden bir transkripsiyon faktörü olarak hareket etmesine izin verir.[18] D vitamini reseptörü, steroid/tiroid hormonu reseptörlerinin nükleer reseptör üst ailesine aittir ve VDR'ler beyin, kalp, deri, gonadlar, prostat ve meme dahil çoğu organdaki hücreler tarafından eksprese edilir.

Bağırsak, kemik, böbrek ve paratiroid bezi hücrelerinde VDR aktivasyonu, kandaki kalsiyum, fosfor (paratiroid hormonu ve kalsitonin yardımıyla) ve kemik içeriğinin korunmasını sağlar.[1][19]

D vitamininin en önemli rollerinden biri, barsaklarda kalsiyum emilimini, osteoklast sayısı üzerinden kemik çözülmesi teşvik ederek, yani kemik oluşumu için kalsiyum ve fosfat seviyelerini koruyarak paratiroid hormonunun düzgün çalışmasına izin vererek kan-iskelet kalsiyum dengesini korumaktır.[1] D vitamini eksikliği, daha düşük kemik mineral yoğunluğuna (osteoporoz) veya kemik kırılması riskinde artışa neden olabilir.[1][20] D vitamini, güçlü bir kemik rezorpsiyonu uyarıcısı olarak rolü nedeniyle kemiğin yeniden şekillenmesi için de kritiktir.[20]

VDR, hücre çoğalması ve farklılaşmasını düzenler. D vitamini ayrıca bağışıklık sistemini de etkiler ve VDR'ler, monosit ve aktif T ve B hücreleri dahil olmak üzere birkaç beyaz kan hücresinde ifade edilir.[21] D vitamini, in vitro olarak, adrenal medüller hücrelerde tirozin hidroksilaz geninin ekspresyonunu arttırır ve nörotrofik faktörlerin, nitrik oksit sentazın ve glutatyonun sentezini etkiler.[22]

Eksiklik değiştir

Yetersiz güneş maruziyeti ile birlikte diyette yetersiz D vitamini, kan 25(OH)D seviyesinin 12'ng/ml'nin altında olması olarak tanımlanan D vitamini yetmezliğine neden olur. D vitamini eksikliği ise kan 25(OH)D seviyesinin 12-20 ng/ml olması durumudur.[2][23] Avrupa'daki gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere, dünya çapında tahminen bir milyar yetişkin ya D vit yetersiz ya da eksikliği gösterir.[24][25] Gelişmiş ülkelerde nadir görülen bir hastalık olan çocuklarda şiddetli D vitamini eksikliği, büyüyen kemiklerin yumuşaması ve zayıflamasıyla karakterize raşitizm adı verilen bir duruma neden olur.[26]

D vitamini eksikliği yaşlı, çocuk ve yetişkinlerde Dünya çapında yaygındır.[24][27][28] Eksikliği, kemik mineralizasyonunun bozulması ve kemik hasarına yol açarak, çocuklarda raşitizm ve yetişkinlerde osteomalazi dahil olmak üzere kemik yumuşatıcı hastalıklara[29] yol açar. Düşük kan kalsifediol (25-hidroksi-D vitamini) güneşten kaçınmaktan kaynaklanabilir.[30] D vitamini eksikliği, diyet kalsiyumunun bağırsak emiliminin %15'e düşmesine neden olabilir.[19] Eksik olmadığında, kişi genellikle %60 ile %80 arasında emer.[19]

Koyu tenli insanların derilerindeki melanin D vitamini sentezini engeller.[31] Ilıman iklimlerde yaşayan koyu tenli insanların D vitamini düzeylerinin düşük olduğu gösterilmiştir.[32][33] D vitamini eksikliği, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hispanik ve Afrikalı-Amerikalılarda yaygındır ve seviyeleri kışın önemli ölçüde düşer.[23] Bu, güneşe maruz kalmaya karşı doğal bir koruyucu görevi gören ciltteki melanin seviyelerinden kaynaklanmaktadır.[23]

Kemik sağlığı değiştir

Raşitizm değiştir

Bir çocukluk hastalığı olan raşitizm, büyüme geriliği ve yumuşak ve zayıf uzun kemiklerin yürüme çağında ağırlık altında eğilip bükülerek deforme olmasıyla karakterizedir. Tipik olarak bebekler 3 ila 18 aylıkken ortaya çıkar.[34] Vakalar, Kuzey Amerika ve diğer Batı Ülkelerinde bildirilmeye devam etmekte ve koyu tenli bebeklerde daha sık görülmektedir.[34] Raşitizm kalsiyum veya fosfor eksikliğinin yanı sıra D vitamini eksikliğinden de kaynaklanabilen çarpık bacaklar[29] ile karakterizedir. 21. yüzyılda, büyük ölçüde Afrika, Asya veya Orta Doğu'daki düşük gelirli ülkelerde[35] ve "yalancı vitamin D eksikliği" raşitizmi gibi genetik bozuklukları olanlarda bulunur.[36]

D vitamini eksikliği, doğumdan önce annede aşikar kemik hastalığına ve doğumdan sonra kemik kalitesinin bozulmasına neden olabilir.[37][38] Beslenme raşitizmi, Nijerya gibi yıl boyunca yoğun güneş ışığı alan ülkelerde de ortaya çıkabilir.[39][40]

Birleşik Krallık'ta raşitizm ve osteomalazi artık nadir görülmekle birlikte, bazı göçmen topluluklarında osteomalazili kişilerin, görünüşte yeterli gün ışığına maruz kalan ve Batılı giysiler giyen kadınların da dahil olduğu salgınlar meydana geldi.[41] Daha koyu bir cilde sahip olmak ve güneş ışığına daha az maruz kalmak, diyet, yüksek et, balık ve yumurta alımı ile karakterize edilen Batılı bir omnivor modelinden sapmadıkça raşitizm üretmedi.[42][43][44] Raşitizm için diyete bağlı riskler, hayvansal gıdalardan uzak durmaktan kaynaklanır.[41][45]

Çoğu ülkede sosyal-dini gelenekler ve iklim koşulları nedeniyle yeterli güneşe maruz kalması engellenen annelerin sütünün düşük D vit içeriği küçük bebekler arasında raşitizmlerin ana nedeni olmaya devam ediyor. Nijerya, Güney Afrika ve Bangladeş gibi güneşli ülkelerde daha büyük bebekler ve çocuklarda raşitizm vakalarının görülme nedeni, süt ürünlerine sınırlı erişimi nedeniyle tahıl bazlı diyetlerden kaynaklanan düşük kalsiyum alımıdır.[44]

Raşitizm, eskiden ABD nüfusu arasında önemli bir halk sağlığı sorunuydu. 1920'lerin sonlarında Denver'da 500 çocuğun neredeyse üçte ikisinde hafif raşitizm vardı.[46] 20. yüzyıl Amerikan diyetindeki hayvansal protein oranındaki artış[45][47] nispeten az miktarda D vitamini ile güçlendirilmiş süt tüketiminin artması[48][49] ile birleştiğinde, raşitizm sayısında çarpıcı bir düşüşle geldi.[19] Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da, D vitamini takviyeli süt, bebek vitamin takviyeleri ve vitamin takviyeleri, yağ emilim bozukluğu olan çocuklar için raşitizm vakalarının çoğunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olmuştur.[29]

Osteomalazi ve osteoporoz değiştir

Osteomalazi, D vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir yetişkin hastalığıdır.[1] Hastalığın özellikleri, kemiklerin yumuşaması, omurganın bükülmesi, proksimal kas zayıflığı, kemik kırılganlığı ve kırık riskinin artmasıdır.[1] Osteomalazi, kalsiyum emilimini azaltır ve kemikten kalsiyum kaybını artırır, bu da kemik kırılması riskini artırır. Osteomalazi genellikle 25-hidroksivitamin D seviyeleri yaklaşık 10'ng/mL dan az olduğunda mevcuttur.[50] Osteomalazinin etkilerinin kronik kas-iskelet ağrısına katkıda bulunduğu düşünülse de, kronik ağrı çekenlerde daha düşük D vitamini seviyeleri[51] veya takviyenin kronik spesifik olmayan kas-iskelet ağrısını hafiflettiğine dair ikna edici bir kanıt yoktur.[52] Osteomalazi, kemik kırılganlığının artması ve kemik kırılması riski ile azalmış kemik mineral yoğunluğu durumu olan osteoporoza ilerler. Osteoporoz, kalsiyum ve/veya D vitamini eksikliğinin uzun vadeli bir etkisi olabilir, ikincisi kalsiyum emilimini azaltarak katkıda bulunur.[2]

Takviyelerin kullanımı değiştir

D vitamini takviyesi, raşitizmi önlemek veya tedavi etmede güvenilir bir yöntemdir.[1] D vitamini takviyesinin iskelet dışı sağlık üzerindeki etkileri belirsizdir.[53][54] Bir gözden geçirme, takviyenin, yaşlılarda mortalitede geçici bir azalma dışında, iskelet dışı hastalık oranları üzerinde herhangi bir etkisini bulmadı.[55] D vitamini takviyeleri, miyokard enfarktüsü, inme veya serebrovasküler hastalık, kanser, kemik kırıkları veya diz osteoartritinin sonuçlarını değiştirmez.[13][56]

Bir ABD Tıp Enstitüsü (IOM) raporu şöyle diyor: "Kalsiyum veya D vitamini alımı ile kanser, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, diyabet, metabolik sendrom, düşmeler, fiziksel performans, bağışıklık, otoimmün bozukluklar, enfeksiyonlar, nöropsikolojik işlev ve preeklampsi arasında güvenilebilecek bağlantı kurulamadı."[57] Bazı araştırmacılar, IOM'nin tavsiyelerinde çok kesin olduğunu ve kemik sağlığı ile ilişkili D vitamininin kan seviyesini hesaplarken matematiksel bir hata yaptığını iddia ediyor.[58] IOM panelinin üyeleri, "diyet önerileri için standart bir prosedür" kullandıklarını ve raporun sağlam verilere dayandığını iddia ediyor.[58]

Mortalite, tüm nedenler değiştir

D3 vitamin takviyesinin yaşlılarda ölüm riskini geçici olarak azalttığı bulundu,[11][55] ancak etki takviye almayı tavsiye edecek kadar belirgin değildi.[13] Ölüm riski açısından diğer formların (D2 vitamini, alfakalsidol ve kalsitriol) herhangi bir yararlı etkisi görülmemektedir.[11] Yüksek kan seviyeleri, daha düşük ölüm riski ile ilişkili gibi görünmektedir, ancak takviyenin bu faydayı sağlayıp sağlayamayacağı açık değildir.[59] D vitaminindeki hem fazlalık hem de eksiklik, anormal işlevselliğe ve erken yaşlanmaya neden oluyor gibi görünmektedir.[60][61][62] Serum kalsifediol konsantrasyonları ile tüm nedenlere bağlı ölüm arasındaki ilişki "U-şeklindedir": ölüm oranı, orta seviyelere göre yüksek ve düşük kalsifediol seviyelerinde yükselir.[57] D vitamininden kaynaklanan zarar, siyah popülasyonda beyaz popülasyona göre daha düşük bir D vitamini seviyesinde ortaya çıkıyor gibi görünmektedir.[57] :435

Kemik sağlığı değiştir

Genel olarak, D vitamini takviyelerinin osteoporozu önlemeye yardımcı olabileceğine dair iyi bir kanıt yoktur.[13] Bu nedenle D vitamini eksikliği olmayanlarda bu hastalığın önlenmesi için genel kullanıma ihtiyaç duyulmaz.[12] Osteoporozu olan yaşlı insanlar için kalsiyum ile D vitamini almak kalça kırıklarını önlemeye yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda bir miktar mide ve böbrek problemlerini artırır.[63] Bir çalışma, 65 yaşından büyüklerde günlük 800 IU veya fazlası ile takviyenin "kalça kırığı ve vertebral olmayan kırığın önlenmesinde hafif bir olumlu etki gösterdiğini buldu".[64] Etki, bağımsız yaşayan insanlar için küçüktür veya hiç değildir.[65][66] Düşük serum D vitamini seviyeleri, düşmeler ve düşük kemik mineral yoğunluğu ile ilişkilendirilmiştir.[67] Bununla birlikte, fazladan D vitamini almak, riski değiştirmiyor gibi görünmektedir.[68]

D vitamini eksikliği olan sporcularda, özellikle temas sporlarıyla uğraşanlarda, stres kırığı ve/veya büyük kırılma riski artar. Takviye ile en büyük fayda, D vitamini eksik (25(OH)D <30 ng/mL) veya ciddi şekilde eksik (25(OH)D <25 ng/mL) sporcularda görülür.[69]

Bir 2020 Cochrane sistematik incelemesi, nutrisyonel raşitizmi olan çocuklarda D vitamini artı kalsiyumun bağımsız olarak iyileştirmesine dair sınırlı kanıt buldu.[70] (muhtemelen diğer beslenme eksiklikleri nedeniyle)

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), üreticilerin, Mayıs 2016'dan bu yana beslenme gerçekleri etiketlerindeki D vitamini miktarını "halk sağlığı açısından önemli besinler" olarak beyan etmelerini zorunlu kıldı.[71]

Kanser değiştir

Düşük D vitamini seviyeleri ile birkaç kanser türü geliştirme riski arasında potansiyel ilişkiler bulunmuştur.[72][73][74] Gözlemsel çalışmaların meta-analizleri, kolorektal kanser için D vitamini alımı ve 25(OH)D seviyeleri ile zayıf bağlantı bulmuştur.[74][75][76] Randomize kontrollü çalışmalar, D vitamini takviyelerinin kanser insidansı riskini azalttığını doğrulamasa da, çeşitli meta-analizlerde kanser ölümlerinin göreceli riski %16'ya kadar daha düşüktü.[76][77]

Kalp-damar hastalığı değiştir

D vitamini takviyesi inme, serebrovasküler hastalık, miyokard enfarktüsü veya iskemik kalp hastalığı riskinde azalma ile ilişkili değildir.[13][78][79] Takviye, genel popülasyonda kan basıncını düşürmez.[80][81][82]

Bağışıklık sistemi değiştir

Bulaşıcı hastalıklar değiştir

Genel olarak D vitamini, doğuştan gelenleri aktive etme ve adaptif bağışıklık sistemlerini antibakteriyel, antiviral ve antiinflamatuar etkilerle hafifletme işlevi görür.[83][84] Düşük D vitamini seviyeleri, tüberküloz için bir risk faktörü gibi görünmektedir[85] ve tarihsel olarak bir tedavi olarak kullanılmıştır.[86]

Günlük 400 ila 1000 IU D vitamini takviyesi genel akut solunum yolu enfeksiyonu riskini biraz azaltabilir.[87] Faydalar, küçük çocuklar ve ergenlerde (1 ila 16 yaş arası) bulundu ve daha yüksek dozlarla (günde >1000 IU veya daha fazla) doğrulanmadı.[87]

D vitamini takviyesi, 25(OH)D seviyeleri 25 nmol/L'nin altında olan kişilerde KOAH'ın alevlenme oranını başta önemli ölçüde azaltır, ancak daha az şiddetli eksikliği olanlarda bu olmaz.[88]

Astım değiştir

D vitamini takviyesi, astım ataklarını önlemeye veya semptomlarını hafifletmeye yardımcı olmaz.[89]

Enflamatuar barsak hastalığı değiştir

Düşük D vitamini seviyeleri inflamatuar bağırsak hastalığının (IBD) iki ana formuyla ilişkilidir: Crohn hastalığı ve ülseratif kolit.[90]

İnflamatuar barsak hastalığı ve D vitamini eksikliği olan kişilerde D vitamini tedavisinin bir meta-analizi, takviyenin D vitamini düzeylerini düzeltme ve hastalığı klinik aktivitesi ve biyokimyasal belirteç değerleri ile de ilişkili olduğunu göstermiştir.[91]

Diğer durumlar değiştir

Diyabet değiştir

Bir meta-analiz, D vitamini takviyesinin, obez olmayan prediyabetlilerde tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azalttığını,[92] başka bir analiz ise tip 2 diyabetlilerde glisemik kontrolü [homeostatik model değerlendirmesi-insülin direnci (HOMA-IR)], HbA1C ve açlık kan şekerini önemli ölçüde iyileştirdiğini bildirdi.[93] Prospektif çalışmalarda, yüksek ve düşük D vitamini seviyeleri sırasıyla tip 2 diyabet, kombine tip 2 diyabet ve prediyabet riskinde anlamlı azalma ile ilişkilendirilmiştir.[94] 2011 Cochrane sistematik incelemesi, insülinle birlikte D vitamininin 12 ay sonra açlık C-peptit düzeylerini tek başına insülinden daha iyi koruduğunu gösteren bir çalışmayı inceledi. Bununla birlikte, bu incelemeye dahil edilebilecek çalışmaların kalite ve tasarım açısından önemli kusurlar sunduğunun altını çizmek önemlidir.[95]

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) değiştir

Gözlemsel çalışmaların bir analizi, DEHB'si olan çocukların daha düşük D vitamini seviyelerine sahip olduğunu ve doğum sırasındaki düşük D vitamini seviyeleri ile daha sonraki DEHB gelişimi arasında küçük bir ilişki olduğunu göstermiştir.[96] D vitamini takviyesiyle ilgili birkaç küçük, randomize kontrollü çalışma, dürtüsellik ve hiperaktivite gibi DEHB semptomlarında iyileşme olduğunu gösterdi.[97]

Depresyon değiştir

Depresif belirtiler için klinik D vitamini takviyesi deneyleri genellikle düşük kalitede olmuş ve genel bir etki görülmemiştir; ancak bir alt grup analizi, klinik olarak anlamlı depresif bozukluğu olan katılımcılar için takviyenin orta düzeyde bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.[98]

Biliş ve bunama değiştir

Klinik çalışmaların sistematik bir incelemesi, düşük D vitamini seviyeleri ile bilişsel bozukluk ve Alzheimer hastalığına yakalanma riski arasında bir ilişki bulmuştur. Ancak bu düşük D vitamini konsantrasyonları, yetersiz beslenme ve dışarıda daha az zaman geçirme ile de ilişkilidir. Bu nedenle D vitamini seviyeleri ile biliş arasında doğrudan nedensel bir ilişki kurulamamıştır.[99]

Şizofreni değiştir

Şizofreni hastalarında, özellikle akut atakları olan kişilerde, daha düşük D vitamini düzeylerinin oldukça yaygın olduğu gösterilmiştir.[100]

Gebelik değiştir

Gebelikte düşük D vitamini seviyeleri, gebelik diyabeti, preeklampsi ve gebelik yaşına göre küçük bebeklerle ilişkilidir.[101] Hamilelik sırasında D vitamini takviyeleri almak, annede termde D vitamininin kan düzeylerini yükseltse de,[102] anne veya bebek için faydaların kapsamı belirsizdir.[101][102][103] Gebelik sırasında yeterli miktarda D vitamini alan hamile kadınlar, daha düşük preeklampsi riski[104] ve pozitif bağışıklık etkileri yaşayabilir.[105] D vitamini takviyesinin ayrıca gebelik diyabeti, cılız bebekler[104] ve zayıf büyüme oranları riskini azaltması muhtemeldir.[106] Hamile kadınlar genellikle önerilen miktarda D vitamini almazlar.[105]

Kilo kaybı değiştir

Kalori kısıtlaması dışında D vitamini takviyesinin, obezite için etkili bir tedavi olabileceği hipotezi öne sürülse de, sistematik bir inceleme, takviyenin vücut ağırlığı veya yağ kütlesi ile hiçbir ilişkisini bulamadı.[107] 2016'da yapılan bir analiz, toplam yağ kütlesinin kandaki D vitamini seviyeleri ile ters ilişkili olabileceğini gösteriyor.[108]

İzin verilebilecek iddia ve gerekçeler değiştir

Gıda ve besin takviyesi endüstrileri için, resmi kurumlar, ambalaj üzerindeki beyanlarda olduğu gibi izin verilen bazı sağlık beyanlarını düzenler.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi

 • bağışıklık sisteminin normal işlevi [109]
 • normal inflamatuar yanıt [109]
 • normal kas fonksiyonu [109]
 • 60 yaşın üzerindeki kişilerde düşme riskinin azalması[110]

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)

 • "Dengeli bir diyetin parçası olarak yeterli kalsiyum ve D vitamini, fiziksel aktivite ile birlikte, osteoporoz riskini azaltabilir." [111]

Sağlık Kanada

 • "Yeterli kalsiyum ve düzenli egzersiz, çocuklar ve ergenlerde güçlü kemikler elde etmeye yardımcı olabilir ve yaşlı erişkinlerde osteoporoz riskini azaltabilir. Yeterli D vitamini alımı da gereklidir." [112]

Talep kılavuzu olan diğer olası kurumlar: Japonya FOSHU [113] ve Avustralya-Yeni Zelanda.[114]

Diyet alımı değiştir

Birleşik Krallık
Yaş gurupları Alım (μg/gün) Maksimum Alım (μg/d)[115]
Süt çocuğu 0–12 ay 8.5 – 10 25
Mama çocukları (<500 ml/d) 10 25
Çocuk 1 – 10 yaş 10 50
Çocuk >10 ve yetişkinler 10 100
ABD
Yaş gurubu RDA (IU/gün) (μg/d)[57]
Bebekler 0–6 ay 400* 10
Bebekler 6–12 ay 400* 10
1–70 yaş 600 15
Yetişkin > 70 yaş 800 20
Hamile/Sütveren 600 15
Yaş gurubu Tolere edilen alım (IU/gün) (μg/d)
Bebek 0–6 ay 1,000 25
Bebek 6–12 ay 1,500 37.5
1–3 yaş 2,500 62.5
4–8 yaş 3,000 75
9+ yaş 4,000 100
Hamile/Sütveren 4,000 100[57]
Kanada
Yaş gurubu RDA (IU)[116] Tolere edilen alım (IU)[116]
Bebek 0–6 ay 400* 1,000
Bebek 7–12 ay 400* 1,500
Çocuk 1–3 yaş 600 2,500
çocuk 4–8 yaş 600 3,000
9–70 yaş 600 4,000
> 70 yaş 800 4,000
Gebelik & sütveren 600 4,000
Avustralya ve Yeni Zelanda
Yaş Yeterli alım (μg)[114] Üst limit (μg)[114]
Bebek 0–12 ay 5* 25
Çocuk 1–18 yaş 5* 80
9–50 yaş 5* 80
51–70 yaş 10* 80
> 70 yaş 15* 80
Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu
Yaş gurubu Yeterli alım (μg)[117] Tolere edilen üst limit (μg)[118]
Bebek 0–12 ay 10 25
Çocuk 1–10 yaş 15 50
Çocuk 11–17 yaş 15 100
Yetişkin 15 100
Gebelik & Sütverme 15 100

Önerilen seviyeler değiştir

Çeşitli kurumlar, günlük D vitamini alım miktarı[119] için farklı tavsiyeler önermiştir. Bunlar, kesin tanım, yaş, gebelik veya emzirme ve D vitamininin cilt sentezi ile ilgili varsayımların kapsamına göre değişir.[57][114][115][116][117] (Dönüşüm: 1 μg (mikrogram) = 40 IU).[115]

Kaynaklar değiştir

D vitamini sadece birkaç gıdada doğal olarak bulunmasına rağmen,[2] genellikle işlenmiş gıdalara takviye olarak eklenir. Bazı ülkelerde, temel gıdalar yapay olarak D vitamini ile takviye edilir.[120]

D3 vitamini genel olarak hayvansal gıdalarda, özellikle balık, et, sakatat, yumurta ve süt ürünlerinde,[121] D2 ise mantarlarda bulunur ve ergosterolün ultraviyole ışınlaması ile üretilir.[122] Mantarlar ve bir liken olan "Cladina arbuscula"daki D2 vitamini içeriği, ultraviyole ışığa maruz kaldığında artar.[123][124] (endüstriyel ultraviyole lambalar tarafından uyarılır.)[122] Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, tek bir değerde birleştirilmiş D2 ve D3 içeriğini bildirmektedir.

Gıda takviyesi değiştir

D vitamini ile güçlendirilmiş gıdalar arasında bazı meyve suları ve içecekleri, öğün yerine geçen enerji çubukları, soya proteini bazlı içecekler, bazı peynir ve peynir ürünleri, un ürünleri, bebek mamaları, kahvaltılık tahıl ve süt bulunur.[125][126]

2016 yılında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), vitamin düzeylerinin 100 g süt başına 42 IU D3 veya bitki sütleriinde ürünlerde 84 IU D2 seviyelerini aşmaması yönünde gıda katkı maddesi düzenlemelerini değiştirdi.[127] Bazı bitki bazlı yoğurt veya soya içecek ürünlerinde miktar 100 g için 89 IU dir.[128][129][130]

Bitkisel sütler, diğer bitki kaynaklarının yanı sıra süte alternatif olması amaçlanan soya, badem ve pirinçten yapılan içecekler olarak tanımlanır.[131]

Bazı araştırmalar, D3 vitamininin 25(OH)D kan seviyelerini daha hızlı yükselttiğini ve vücutta daha uzun süre aktif kaldığını bulurken,[132][133] diğerleri, D2 vitamini kaynaklarının biyoyararlanımının eşit olduğunu ve D3 kadar etkili olduğunu iddia etmektedir. 25(OH)D'yi sürdürmek.[122][134][135]

Gıda hazırlanması değiştir

Tipik gıdalardaki D vitamini içeriği pişirme ile değişken şekilde azalır. Haşlanmış, kızartılmış ve fırınlanmış yiyecekler, orijinal D vitamininin % 69-89 korumuştur.[136]

Aşırı alım değiştir

D vitamini toksisitesi nadirdir.[24] Güneş ışığından ziyade yüksek dozda D vitamini takviyesinden kaynaklanır. D vitamini toksisitesi için eşik belirlenmemiştir. Bazı araştırmalara göre, tolere edilebilir üst alım düzeyi 9-71 yaşları için günde 4.000 IU [137] veya 100 μg/gün; diğer araştırmalar sağlıklı yetişkinlerde 50.000' IU/gün (1250 μg/gün)den fazla sürekli alımın toksik olduğu sonucuna varıyor. Bu alım birkaç ay sonra serum 25-hidroksivitamin D düzeylerini 150'ng/mL ve üstüne yükselterek aşikar toksisite üretebilir.[24] Primer hiperparatiroidizm[138] gibi belirli tıbbi durumları olanlar, D vitaminine çok daha duyarlıdır ve D vitamini beslenmesindeki herhangi bir artışa yanıt olarak hiperkalsemi geliştirirken, hamilelik sırasında maternal hiperkalsemi, D vitamininin etkilerine karşı fetal duyarlılığı artırabilir ve bir zeka geriliği ve yüz şekil bozuklukları şeklinde bir görünüme yol açabilir.[138][139]

İdiyopatik infantil hiperkalsemi, CYP24A1 geninin bir mutasyonundan kaynaklanır ve bu da D vitamini degradasyonunda bir azalmaya yol açar. Böyle bir mutasyona sahip bebeklerde D vitamini duyarlılığı artar ve ek alım durumunda hiperkalsemi riski vardır.[140][141] Bozukluk yetişkinliğe kadar devam edebilir.[142]

2015 yılında yayınlanan bir inceleme, yan etkilerin yalnızca 200'nmol/L.nin üzerindeki 25(OH)D serum konsantrasyonlarında rapor edildiğini kaydetti.[143]

D vitamini dozu ve 25-hidroksi-D vitamini düzeylerinin bilindiği hiperkalsemi içeren yayınlanmış toksisite vakalarının tümü günlük ≥40.000 IU veya 1.000 μg alımı içerir.[138]

Hamile veya emziren kişiler, D vitamini takviyesi almadan önce doktora danışmalıdır. FDA, sıvı D vitamini takviyesi üreticilerine, bu ürünlere eşlik eden damlalıkların 400 uluslararası birim için açık ve doğru bir şekilde işaretlenmesi gerektiğini tavsiye etti (1 IU, 25 ng kolekalsiferol/ergokalsiferol'in biyolojik eşdeğeridir). Ek olarak, bebeklere yönelik ürünler için FDA, damlalığın 400'İUden fazla tutmamasını önerir. Bebekler için (doğumdan 12 aya kadar), tolere edilebilir üst sınır (zarar görmeden tolere edilebilecek maksimum miktar) 25 μg/gün (1.000 İÜ) olarak belirlenmiştir. Bebeklerde günde bin mikrogram bir ay içinde toksisite üretti.Institute of Medicine (IOM), tolere edilebilir üst sınırı günlük 2.500,1-3 yaş arası 3.000, 4 yaş üzeri çocuklar, hamile ve emzirenler dahil yetişkinler için günlük 4.000 IU yi üst sınır kabul etti.[137]

Kalsitriolün kendisi negatif geri bildirim döngüsünde otomatik olarak düzenlenir ve ayrıca paratiroid hormonu, fibroblast büyüme faktörü 23, sitokinler, kalsiyum ve fosfattan etkilenir.[144]

2017'de yayınlanan bir araştırma, 1999'dan 2014'e kadar halka açık NHANES verilerine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yaş üstü yetişkinler arasında günlük yüksek D vitamini alım düzeylerinin yaygınlığını değerlendirdi. Verileri aşağıdakileri gösterir:

 • Nüfusun %18'inden fazlası, 1000 IU'dan fazla alarak NIH günlük önerilen ödeneği (RDA ) olan 600-800 IU'yu [2] aşıyor, bu da kasıtlı ek alımını gösteriyor.[145]
 • Nüfusun %3'ünden fazlası NIH günlük tolere edilebilir üst alım düzeyi olan 4000 IU'yu[2] aşıyor, bu düzeyin üzerinde toksik etki riski artıyor.[145][146]
 • Trend analizine göre, günde 1000 IU'dan fazla alan nüfusun yüzdesi ve günde 4000 IU'dan fazla alan nüfusun yüzdesi 1999'dan bu yana arttı.[145]

Fazlalığının etkisi değiştir

D vitamini toksisitesinin güçlü bir göstergesi olan hiperkalsemidir - bu, idrara çıkma ve susama artışı ile not edilebilir. Hiperkalsemi tedavi edilmezse böbrekler, karaciğer ve kalp gibi yumuşak doku ve organlarda aşırı kalsiyum birikimine yol açarak ağrı ve organ hasarına neden olur.[24][29][147]

Doz aşımında ana semptomlar anoreksi, mide bulantısı ve kusmayı içeren hiperkalsemidir. Bunları poliüri, polidipsi, halsizlik, uykusuzluk, sinirlilik, kaşıntı ve nihayetinde böbrek yetmezliği izleyebilir. Ayrıca proteinüri, idrarda silendirler, azotemi ve metastatik kalsifikasyon (özellikle böbreklerde) gelişebilir. Diğer semptomlar arasında küçük çocuklarda zihinsel yetersizlik, anormal kemik büyümesi ve oluşumu, ishal, sinirlilik, kilo kaybı ve şiddetli depresyon yer alır.[24][147]

Toksisite kalsiyum ve vitamin takviyesinin kısıtlanmasıyla tedavi edilir. Böbrek hasarı geri döndürülemez olabilir. Uzun süre güneş ışığına maruz kalmak normalde D vitamini toksisitesine neden olmaz. Deride üretilen D vitamini öncüllerinin konsantrasyonları bir dengeye ulaşır ve fazladan üretilen D vitamini bozulur.[138]

Biyosentez değiştir

Doğada D vitamini sentezi, UV radyasyonunun varlığı ve ardından karaciğer ve böbreklerde aktivasyona bağlıdır. Birçok hayvan, 7-dehidrokolesterolden D3 vitamini sentezler ve birçok mantar, D2 vitaminini ergosterolden sentezler.[122][148]

Etkileşimli yol değiştir

Fotokimya değiştir

 
Hayvan ve mantarlarda D vitamini biyosentezinin fotokimyası
 
Previtamin D3ün termal izomerizasyonu

7-dehidrokolesterolü vitamin D3'e dönüştüren dönüşüm iki adımda gerçekleşir.[149][150] İlk olarak, 7-dehidrokolesterol ultraviyole ışıkla 6 elektronlu eş yönlü halka açma elektrosiklik reaksiyonda fotolize edilir; ürün previtamin D3 tür. İkincisinde previtamin D3 kendiliğinden vitamin D3'e (kolekalsiferol) izomerleşir, bir antarafasiyal sigmatropik [1,7] hidrit kayması. Oda sıcaklığında, previtamin D3'ün vitamin D3 e organik bir çözücü içinde dönüşünün tamamlanması yaklaşık 12 gün sürer. Derideki dönüşüm yaklaşık 10 kat daha hızlıdır.[151]

Benzer bir prosedürle Ergosterolden fotoliz yoluyla previtamin D2 oluşur ve bu da D2 vitaminine (ergokalsiferol) izomerleşir.[152] Beyaz düğme mantarlarında süreç daha hızlıdır.[122]

Derideki sentez değiştir

 
Epidermal katmanlarda, D vitamini üretimi stratum bazale (kırmızı) ve stratum spinosum'da (açık kahverengi) en fazladır.

D3 vitamini, insanlar da dahil olmak üzere çoğu omurgalı hayvanın derisinde bol miktarda üretilen 7-dehidrokolesterolden fotokimyasal olarak üretilir.[153] 7-Dehidrokolesterol, 290–315 nm dalga boylarında UVB ışığı ile reaksiyona girer.[154] Bu dalga boyları, güneş ışığında ve bronzlaşma yataklarındaki (esas olarak UVA spektrumunda ultraviyole üreten, ancak tipik olarak toplam UV emisyonlarının %4 ila %10'unu UVB olarak veren kaynaklardır) UV lambaları tarafından yayılan ışıkta mevcuttur. Pencerelerden gelen ışığa maruz kalma yetersizdir çünkü cam UVB ışığını neredeyse tamamen engeller.[155]

Yeterli miktarda D vitamini yüz, kollar ve bacaklara (en az melanine sahip olanlar için) orta derecede güneşe maruz kalmayla, haftada iki kez ortalama 5-30 dakika veya minimum güneş yanığı için zamanın yaklaşık %25'inde üretilebilir. Cilt ne kadar koyu ve güneş ışığı ne kadar zayıfsa, o kadar fazla maruz kalma süresi gerekir. UV maruziyetinden D vitamini doz aşımı imkansızdır.[24][156]

Deri iki ana katmandan oluşur: dermis ve epidermis. D vitamini, aynı zamanda kalsitriol üretebilen ve VDR'yi eksprese edebilen epidermisin en içteki iki tabakası olan stratum bazale ve stratum spinosum'daki keratinositlerde üretilir.[157]

Evrim değiştir

D vitamini sadece fotokimyasal bir işlemle sentezlenebilir. Sterollerden üretimi, fotosentezin kökeni etrafındaki yaşamın evriminde çok erken başlamış olmalı ve muhtemelen UVB'yi emerek DNA hasarını önlemeye yardımcı olarak D vitamini inaktif bir son ürün haline getirmiş olmalıdır. D vitamini reseptörü (VDR), aktivasyon ve inaktivasyon için çeşitli CYP450 enzimleri ve bir D vitamini bağlayıcı protein (DBP) içeren tanıdık D vitamini endokrin mekanizması yalnızca omurgalılarda bulunur. İlkel deniz omurgalılarının, kalsiyumu okyanustan iskeletlerine emdikleri ve D vitamini açısından zengin planktonları yedikleri düşünülse de, kireçlenmiş kıkırdakları olmayanlarda işlevi belirsizdir.[158] Okyanustaki fitoplankton (örneğin kokolitofor ve Emiliania huxleyi ) 500' milyon yıldan fazla yıldır D vitaminini fotosentezlemektedir.

Kara omurgalıları, kireçlenmiş iskeletleri için bitkilerden başka bir D vitamini kaynağına ihtiyaç duyuyordu. Derilerinde fotosentez yapmak için ya yutmaları ya da güneş ışığına maruz kalmaları gerekiyordu.[148][151] Kara omurgalıları 350'milyon yıldan fazla süredir D vitaminini fotosentezlemektedir.[159]

Kuşlarda ve kürk taşıyan memelilerde, kürk veya tüyler UV ışınlarının cilde ulaşmasını engeller. Bunun yerine, D vitamini, tüyler veya kürk üzerinde biriken derinin yağlı salgılarından oluşturulur ve hayvanın kendini tımarı sırasında ağızdan alınır.[160] Bununla birlikte, çıplak köstebek faresi gibi bazı hayvanların serumlarında saptanabilir düzeyde 25-OH D vitamini bulunmuyor.[161] Köpekler ve kediler, 7-dehidrokolesterol redüktazın yüksek aktivitesi nedeniyle pratik olarak D vitamini sentezi yapamazlar, ancak vitamini av hayvanlarından alırlar.[162]

Endüstriyel sentez değiştir

D3 Vitamini (kolekalsiferol), 7-dehidrokolesterolü UVB ve UVC ışığına maruz bırakarak ve ardından saflaştırarak endüstriyel olarak üretilir.[163][122] 7-dehidrokolesterol, balık organları, özellikle karaciğerde [164] veya koyun yün yağında (lanolin) bulunan doğal bir maddedir. Ergokalsiferol, başlangıç maddesi olarak maya veya mantarlardan elde edilen ergosterol kullanılarak benzer şekilde üretilir.[122][163]

Kaynakça değiştir

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p "Vitamin D". Micronutrient Information Center, Linus Pauling Institute, Oregon State University, Corvallis. 11 Şubat 2021. 8 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2022. 
 2. ^ a b c d e f g h i j "Vitamin D". Office of Dietary Supplements, US National Institutes of Health. 12 Ağustos 2022. 9 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2022. 
 3. ^ a b c d "From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health". The American Journal of Clinical Nutrition. 88 (2): 491S-9S. August 2008. doi:10.1093/ajcn/88.2.491S. PMID 18689389. 
 4. ^ a b c d "Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical applications". Chemistry & Biology. 21 (3): 319-29. March 2014. doi:10.1016/j.chembiol.2013.12.016. PMC 3968073 $2. PMID 24529992. 
 5. ^ "Efficacy of fish intake on vitamin D status: a meta-analysis of randomized controlled trials". The American Journal of Clinical Nutrition. 102 (4): 837-47. October 2015. doi:10.3945/ajcn.114.105395. PMID 26354531. 
 6. ^ "Vitamin D Tests". Lab Tests Online (USA). American Association for Clinical Chemistry. 7 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Haziran 2013. 
 7. ^ "Assessment of vitamin D nutritional and hormonal status: what to measure and how to do it". Calcified Tissue International. 58 (1): 4-5. January 1996. doi:10.1007/BF02509538. PMID 8825231. 
 8. ^ "Identification of 1,25-dihydroxycholecalciferol, a form of vitamin D3 metabolically active in the intestine". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 68 (4): 803-4. April 1971. doi:10.1073/pnas.68.4.803. PMC 389047 $2. PMID 4323790. 
 9. ^ "1,25-dihydroxycholecalciferol: identification of the proposed active form of vitamin D3 in the intestine". Science. 173 (3991): 51-4. July 1971. doi:10.1126/science.173.3991.51. PMID 4325863. 
 10. ^ "The discovery of vitamin D: the contribution of Adolf Windaus". The Journal of Nutrition. 134 (6): 1299-302. June 2004. doi:10.1093/jn/134.6.1299. PMID 15173387. 
 11. ^ a b c "Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 1 (1): CD007470. January 2014. doi:10.1002/14651858.CD007470.pub3. PMID 24414552.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "Bj2014" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 12. ^ a b "Effects of vitamin D supplements on bone mineral density: a systematic review and meta-analysis". Lancet. 383 (9912): 146-55. January 2014. doi:10.1016/s0140-6736(13)61647-5. PMID 24119980. 
 13. ^ a b c d e "The effect of vitamin D supplementation on skeletal, vascular, or cancer outcomes: a trial sequential meta-analysis". The Lancet. Diabetes & Endocrinology. 2 (4): 307-20. April 2014. doi:10.1016/S2213-8587(13)70212-2. PMID 24703049. 
 14. ^ "The Lancet Diabetes & Endocrinology: Vitamin D supplementation in adults does not prevent fractures, falls or improve bone mineral density". EurekAlert!. 24 Mart 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2022. The authors conclude that there is therefore little reason to use vitamin D supplements to maintain or improve musculoskeletal health, except for the prevention of rare conditions such as rickets and osteomalacia in high risk groups, which can be caused by vitamin D deficiency after long lack of exposure to sunshine. 
 15. ^ "IUPAC-IUB Joint Commission on Biochemical Nomenclature (JCBN): Nomenclature of vitamin D. Recommendations 1981". European Journal of Biochemistry. 124 (2): 223-7. May 1982. doi:10.1111/j.1432-1033.1982.tb06581.x. PMID 7094913. 
 16. ^ a b BP Marriott; DF Birt, (Ed.) (2020). "Vitamin D". Present Knowledge in Nutrition, Eleventh Edition. London, United Kingdom: Academic Press (Elsevier). ss. 93-114. ISBN 978-0-323-66162-1.  r |ad1= eksik |soyadı1= (yardım)
 17. ^ Medical Physiology E-Book. Elsevier Health Sciences. 29 Mart 2016. ISBN 978-1-4557-3328-6. 19 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2017. 
 18. ^ "Intestinal calcium absorption: Molecular vitamin D mediated mechanisms". Journal of Cellular Biochemistry. 88 (2): 332-9. February 2003. doi:10.1002/jcb.10360. PMID 12520535. 
 19. ^ a b c d "Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease". The American Journal of Clinical Nutrition. 80 (6 Suppl): 1678S-88S. December 2004. doi:10.1093/ajcn/80.6.1678S. PMID 15585788. 
 20. ^ a b "The biology and pathology of vitamin D control in bone". Journal of Cellular Biochemistry. 111 (1): 7-13. September 2010. doi:10.1002/jcb.22661. PMC 4020510 $2. PMID 20506379. 
 21. ^ "An update on the association of vitamin D deficiency with common infectious diseases". Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 93 (5): 363-8. May 2015. doi:10.1139/cjpp-2014-0352. PMID 25741906. 
 22. ^ "Vitamin D increases expression of the tyrosine hydroxylase gene in adrenal medullary cells". Brain Research. Molecular Brain Research. 36 (1): 193-6. February 1996. doi:10.1016/0169-328X(95)00314-I. PMID 9011759. 
 23. ^ a b c "Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline". The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 96 (7): 1911-30. July 2011. doi:10.1210/jc.2011-0385. PMID 21646368. 
 24. ^ a b c d e f g "Vitamin D deficiency". The New England Journal of Medicine. 357 (3): 266-81. July 2007. doi:10.1056/NEJMra070553. PMID 17634462.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "Holick_2007" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 25. ^ "Vitamin D deficiency in Europe: pandemic?". The American Journal of Clinical Nutrition. 103 (4): 1033-44. April 2016. doi:10.3945/ajcn.115.120873. PMC 5527850 $2. PMID 26864360. 
 26. ^ "Rickets". National Health Service. 8 Mart 2012. 11 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Temmuz 2012. 
 27. ^ "Global Consensus Recommendations on Prevention and Management of Nutritional Rickets". The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 101 (2): 394-415. February 2016. doi:10.1210/jc.2015-2175. PMC 4880117 $2. PMID 26745253. 
 28. ^ "Vitamin D deficiency and aging: implications for general health and osteoporosis". Biogerontology. 3 (1–2): 73-7. 2002. doi:10.1023/A:1015263514765. PMID 12014847. 
 29. ^ a b c d Nutrition Through the Life Cycle. Cengage Learning. 28 Haziran 2013. ISBN 978-1-285-82025-5. 19 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2017.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "Brown_2008" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 30. ^ "Abundant sunshine and vitamin D deficiency". The British Journal of Nutrition. 99 (6): 1171-3. June 2008. doi:10.1017/S0007114508898662. PMC 2758994 $2. PMID 18234141. 
 31. ^ "Utility of sun-reactive skin typing and melanin index for discerning vitamin D deficiency". Pediatric Research. 82 (3): 444-51. September 2017. doi:10.1038/pr.2017.114. PMC 5570640 $2. PMID 28467404. 
 32. ^ "Special considerations for vitamin D in the south Asian population in the UK". Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease. 9 (6): 137-44. June 2017. doi:10.1177/1759720X17704430. PMC 5466148 $2. PMID 28620422. 
 33. ^ "The uncertain significance of low vitamin D levels in African descent populations: a review of the bone and cardiometabolic literature". Progress in Cardiovascular Diseases. 56 (3): 261-9. 2013. doi:10.1016/j.pcad.2013.10.015. PMC 3894250 $2. PMID 24267433. 
 34. ^ a b "Prevention of rickets and vitamin D deficiency in infants, children, and adolescents". Pediatrics. 122 (5): 1142-52. November 2008. doi:10.1542/peds.2008-1862. PMID 18977996. 
 35. ^ "Interventions for the prevention of nutritional rickets in term born children". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2010 (4): CD006164. October 2007. doi:10.1002/14651858.CD006164.pub2. PMC 8990776 $2. PMID 17943890. 
 36. ^ "Pseudovitamin D deficiency rickets—a report from the Indian subcontinent". Postgraduate Medical Journal. 76 (896): 369-72. June 2000. doi:10.1136/pmj.76.896.369. PMC 1741602 $2. PMID 10824056. 
 37. ^ "The Return of Congenital Rickets, Are We Missing Occult Cases?". Calcified Tissue International. 99 (3): 227-36. September 2016. doi:10.1007/s00223-016-0146-2. PMID 27245342. 
 38. ^ "Congenital rickets due to vitamin D deficiency in the mothers". Clinical Nutrition. 34 (5): 793-8. October 2015. doi:10.1016/j.clnu.2014.12.006. PMID 25552383. 
 39. ^ "Adaptation of calcium absorption during treatment of nutritional rickets in Nigerian children" (PDF). The British Journal of Nutrition. 100 (2): 387-92. August 2008. doi:10.1017/S0007114507901233. PMID 18197991. 
 40. ^ "Nutritional rickets without vitamin D deficiency in Bangladesh". Journal of Tropical Pediatrics. 45 (5): 291-3. October 1999. doi:10.1093/tropej/45.5.291. PMID 10584471. 
 41. ^ a b "An epidemiological model of privational rickets and osteomalacia". The Proceedings of the Nutrition Society. 56 (3): 939-56. November 1997. doi:10.1079/PNS19970100. PMID 9483661. 
 42. ^ "The role of cereals in the aetiology of nutritional rickets: the lesson of the Irish National Nutrition Survey 1943-8". The British Journal of Nutrition. 45 (1): 17-22. January 1981. doi:10.1079/BJN19810073. PMID 6970590. 
 43. ^ "The problem of rickets in UK Asians". Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2 (2): 105-16. 1989. doi:10.1111/j.1365-277X.1989.tb00015.x. 
 44. ^ a b "Nutritional rickets: deficiency of vitamin D, calcium, or both?". The American Journal of Clinical Nutrition. 80 (6 Suppl): 1725S-9S. December 2004. doi:10.1093/ajcn/80.6.1725S. PMID 15585795. 
 45. ^ a b "Meat consumption reduces the risk of nutritional rickets and osteomalacia". The British Journal of Nutrition. 94 (6): 983-91. December 2005. doi:10.1079/BJN20051558. PMID 16351777. 
 46. ^ "A history of rickets in the United States". The American Journal of Clinical Nutrition. 20 (11): 1234-41. November 1967. doi:10.1093/ajcn/20.11.1234. PMID 4862158. 
 47. ^ The Nutrition Desk Reference. McGraw-Hill. 1997. ISBN 978-0-87983-826-3. 19 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2017. 
 48. ^ Nature's Perfect Food: How Milk Became America's Drink. NYU Press. 1 Şubat 2002. ISBN 978-0-8147-1938-1. 19 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2017. 
 49. ^ "Previous milk consumption is associated with greater bone density in young women". The American Journal of Clinical Nutrition. 69 (5): 1014-7. May 1999. doi:10.1093/ajcn/69.5.1014. PMID 10232644. 
 50. ^ "High prevalence of vitamin D inadequacy and implications for health". Mayo Clinic Proceedings. 81 (3): 353-73. March 2006. doi:10.4065/81.3.353. PMID 16529140. 
 51. ^ "Vitamin D and chronic pain". Pain. 141 (1–2): 10-3. January 2009. doi:10.1016/j.pain.2008.11.010. PMID 19084336. 
 52. ^ "Does vitamin D supplementation alleviate chronic nonspecific musculoskeletal pain? A systematic review and meta-analysis". Clinical Rheumatology. 36 (5): 1201-08. May 2017. doi:10.1007/s10067-016-3205-1. PMID 26861032. 
 53. ^ "Vitamin D and calcium: a systematic review of health outcomes". Evidence Report/Technology Assessment (183): 1-420. August 2009. PMC 4781105 $2. PMID 20629479. 
 54. ^ "Vitamin D and multiple health outcomes: umbrella review of systematic reviews and meta-analyses of observational studies and randomised trials". BMJ. 348: g2035. April 2014. doi:10.1136/bmj.g2035. PMC 3972415 $2. PMID 24690624. 
 55. ^ a b "Vitamin D status and ill health: a systematic review". The Lancet. Diabetes & Endocrinology. 2 (1): 76-89. January 2014. doi:10.1016/S2213-8587(13)70165-7. PMID 24622671. 
 56. ^ "Vitamin D supplementation for the management of knee osteoarthritis: a systematic review of randomized controlled trials". Rheumatology International. 37 (9): 1489-98. September 2017. doi:10.1007/s00296-017-3719-0. PMID 28421358. 
 57. ^ a b c d e f Institute of Medicine (2011). "8, Implications and Special Concerns". Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. The National Academies Collection: Reports funded by National Institutes of Health. National Academies Press. doi:10.17226/13050. ISBN 978-0-309-16394-1. PMID 21796828. 26 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2017. 
 58. ^ a b "Nutrition advice: the vitamin D-lemma" (PDF). Nature. 475 (7354): 23-5. July 2011. doi:10.1038/475023a. PMID 21734684. 3 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2011. 
 59. ^ "Vitamin D and mortality: meta-analysis of individual participant data from a large consortium of cohort studies from Europe and the United States". BMJ. 348 (jun17 16): g3656. June 2014. doi:10.1136/bmj.g3656. PMC 4061380 $2. PMID 24938302. 
 60. ^ "Vitamin D and aging". The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 114 (1–2): 78-84. March 2009. doi:10.1016/j.jsbmb.2008.12.020. PMID 19444937. 
 61. ^ "Vitamin D, nervous system and aging". Psychoneuroendocrinology. 34 (Suppl 1): S278-86. December 2009. doi:10.1016/j.psyneuen.2009.07.003. PMID 19660871. 
 62. ^ "Klotho protein deficiency and aging". Geriatrics & Gerontology International. 10 (Suppl 1): S80-7. July 2010. doi:10.1111/j.1447-0594.2010.00596.x. PMID 20590845. 
 63. ^ "Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures in post-menopausal women and older men". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 4 (4): CD000227. April 2014. doi:10.1002/14651858.CD000227.pub4. PMC 7032685 $2. PMID 24729336. 
 64. ^ "A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention" (PDF). The New England Journal of Medicine. 367 (1): 40-9. July 2012. doi:10.1056/NEJMoa1109617. PMID 22762317. 15 Aralık 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2019. 
 65. ^ "Vitamin D with or without calcium supplementation for prevention of cancer and fractures: an updated meta-analysis for the U.S. Preventive Services Task Force". Annals of Internal Medicine. 155 (12): 827-38. December 2011. doi:10.7326/0003-4819-155-12-201112200-00005. PMID 22184690. 
 66. ^ "Association Between Calcium or Vitamin D Supplementation and Fracture Incidence in Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis". JAMA. 318 (24): 2466-2482. December 2017. doi:10.1001/jama.2017.19344. PMC 5820727 $2. PMID 29279934. 
 67. ^ "Effectiveness and safety of vitamin D in relation to bone health". Evidence Report/Technology Assessment (158): 1-235. August 2007. PMC 4781354 $2. PMID 18088161. 
 68. ^ "Vitamin D supplementation and falls: a trial sequential meta-analysis". The Lancet. Diabetes & Endocrinology. 2 (7): 573-80. July 2014. doi:10.1016/S2213-8587(14)70068-3. PMID 24768505. 
 69. ^ "Sports health benefits of vitamin d". Sports Health. 4 (6): 496-501. November 2012. doi:10.1177/1941738112461621. PMC 3497950 $2. PMID 24179588. 
 70. ^ "Vitamin D, calcium or a combination of vitamin D and calcium for the treatment of nutritional rickets in children". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020 (4): CD012581. April 2020. doi:10.1002/14651858.CD012581.pub2. PMC 7164979 $2. PMID 32303107. 
 71. ^ "Changes to the Nutrition Facts Label". U.S. Food and Drug Administration (FDA). 27 Mayıs 2016. 6 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2020.    Bu madde bu kaynaktan gelen kamu malı içermektedir.
 72. ^ "Comparative efficacy of vitamin D status in reducing the risk of bladder cancer: A systematic review and network meta-analysis". Nutrition. 32 (5): 515-523. May 2016. doi:10.1016/j.nut.2015.10.023. PMID 26822497. 
 73. ^ "Vitamin D intake, blood vitamin D levels, and the risk of breast cancer: a dose-response meta-analysis of observational studies". Aging. 11 (24): 12708-12732. December 2019. doi:10.18632/aging.102597. PMC 6949087 $2. PMID 31884419. 
 74. ^ a b "Circulating vitamin D levels and colorectal cancer risk: A meta-analysis and systematic review of case-control and prospective cohort studies". Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 63 (1): 1-17. July 2021. doi:10.1080/10408398.2021.1939649. PMID 34224246. 
 75. ^ "Meta-analysis of the correlation between vitamin D and lung cancer risk and outcomes". Oncotarget. 8 (46): 81040-81051. October 2017. doi:10.18632/oncotarget.18766. PMC 5655260 $2. PMID 29113365. 
 76. ^ a b "Vitamin D and Clinical Cancer Outcomes: A Review of Meta-Analyses". JBMR Plus. 5 (1): e10420. January 2021. doi:10.1002/jbm4.10420. PMC 7839823 $2. PMID 33553987. 
 77. ^ "Vitamin D supplementation and total cancer incidence and mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials". Annals of Oncology. 30 (5): 733-743. May 2019. doi:10.1093/annonc/mdz059. PMC 6821324 $2. PMID 30796437. 
 78. ^ "Vitamin D Supplementation and Cardiovascular Disease Risks in More Than 83 000 Individuals in 21 Randomized Clinical Trials: A Meta-analysis". JAMA Cardiology. 4 (8): 765-76. August 2019. doi:10.1001/jamacardio.2019.1870. PMC 6584896 $2. PMID 31215980. 
 79. ^ "Vitamin D supplementation, cardiac events and stroke: A systematic review and meta-regression analysis". Int J Cardiol Heart Vasc. 28: 100537. 2020. doi:10.1016/j.ijcha.2020.100537. PMC 7240168 $2. PMID 32462077. 
 80. ^ "Effect of Vitamin D Supplementation on Blood Pressure: A Systematic Review and Meta-analysis Incorporating Individual Patient Data". JAMA Internal Medicine. 175 (5): 745-54. May 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2015.0237. PMC 5966296 $2. PMID 25775274. 
 81. ^ "Effect of Vitamin D on Blood Pressure and Hypertension in the General Population: An Update Meta-Analysis of Cohort Studies and Randomized Controlled Trials". Prev Chronic Dis. 17: E03. 2020. doi:10.5888/pcd17.190307. PMC 6977781 $2. PMID 31922371. 
 82. ^ "Vitamin D status and blood pressure in children and adolescents: a systematic review of observational studies". Systematic Reviews. 10 (1): 60. 2021. doi:10.1186/s13643-021-01584-x. PMC 7898425 $2. PMID 33618764. 
 83. ^ "Vitamin D and innate and adaptive immunity". Vitamins and the Immune System. Vitamins & Hormones. 86. 2011. ss. 23-62. doi:10.1016/B978-0-12-386960-9.00002-2. ISBN 9780123869609. PMID 21419266. 
 84. ^ "Vitamin D and immune regulation: antibacterial, antiviral, anti-inflammatory". JBMR Plus. 5 (1): e10405. August 2020. doi:10.1002/jbm4.10405. PMC 7461279 $2. PMID 32904944. 
 85. ^ "Low serum vitamin D levels and tuberculosis: a systematic review and meta-analysis". International Journal of Epidemiology. 37 (1): 113-9. February 2008. doi:10.1093/ije/dym247. PMID 18245055. 
 86. ^ "Impact of vitamin D in the treatment of tuberculosis". The American Journal of the Medical Sciences. 341 (6): 493-8. June 2011. doi:10.1097/MAJ.0b013e3182070f47. PMID 21289501. 
 87. ^ a b "SACN rapid review: Vitamin D and acute respiratory tract infections". Public Health England. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2021. 
 88. ^ "Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials". Thorax. 74 (4): 337-345. April 2019. doi:10.1136/thoraxjnl-2018-212092. PMID 30630893. 
 89. ^ "Vitamin D for the management of asthma". Cochrane Database Syst Rev. 2023 (2): CD011511. February 2023. doi:10.1002/14651858.CD011511.pub3. PMC 9899558 $2. PMID 36744416. 
 90. ^ "Association Between Inflammatory Bowel Disease and Vitamin D Deficiency: A Systematic Review and Meta-analysis". Inflammatory Bowel Diseases. 21 (11): 2708-17. November 2015. doi:10.1097/MIB.0000000000000546. PMC 4615394 $2. PMID 26348447. 
 91. ^ "Vitamin D Therapy in Adults With Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis". Inflammatory Bowel Diseases. 26 (12): 1819-1830. May 2020. doi:10.1093/ibd/izaa087. PMID 32385487. 
 92. ^ "Effects of Vitamin D Supplementation on Prevention of Type 2 Diabetes in Patients With Prediabetes: A Systematic Review and Meta-analysis". Diabetes Care. 43 (7): 1650-58. July 2020. doi:10.2337/dc19-1708. PMID 33534730. 
 93. ^ "The effects of vitamin D supplementation on indices of glycemic control in Iranian diabetics: A systematic review and meta-analysis". Complementary Therapies in Clinical Practice. 34: 294-304. February 2019. doi:10.1016/j.ctcp.2018.12.009. PMID 30712741. 
 94. ^ "Serum vitamin D levels in relation to type-2 diabetes and prediabetes in adults: a systematic review and dose-response meta-analysis of epidemiologic studies". Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2 (29): 8178-8198. June 2021. doi:10.1080/10408398.2021.1926220. PMID 34076544. 
 95. ^ "Interventions for latent autoimmune diabetes (LADA) in adults". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011 (9): CD006165. September 2011. doi:10.1002/14651858.cd006165.pub3. PMC 6486159 $2. PMID 21901702. 
 96. ^ "Vitamin D Status and Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies". Advances in Nutrition. 9 (1): 9-20. January 2018. doi:10.1093/advances/nmx002. PMC 6333940 $2. PMID 29438455. 
 97. ^ "The Effect of Vitamin D Supplementation on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials". Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 29 (9): 670-87. November 2019. doi:10.1089/cap.2019.0059. PMID 31368773. 
 98. ^ "Vitamin D supplementation for depressive symptoms: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials". Psychosomatic Medicine. 76 (3): 190-6. April 2014. doi:10.1097/psy.0000000000000044. PMC 4008710 $2. PMID 24632894. 
 99. ^ "Vitamin D, cognition, and dementia: a systematic review and meta-analysis". Neurology. 79 (13): 1397-405. September 2012. doi:10.1212/WNL.0b013e31826c197f. PMC 3448747 $2. PMID 23008220. 
 100. ^ "Correlation between total vitamin D levels and psychotic psychopathology in patients with schizophrenia: therapeutic implications for add-on vitamin D augmentation". Therapeutic Advances in Psychopharmacology. 4 (6): 268-75. December 2014. doi:10.1177/2045125314553612. PMC 4257987 $2. PMID 25489478. 
 101. ^ a b "Association between maternal serum 25-hydroxyvitamin D level and pregnancy and neonatal outcomes: systematic review and meta-analysis of observational studies". BMJ. 346: f1169. March 2013. doi:10.1136/bmj.f1169. PMID 23533188. 
 102. ^ a b "Vitamin D supplementation during pregnancy: Updated meta-analysis on maternal outcomes". The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 164: 148-55. November 2016. doi:10.1016/j.jsbmb.2016.02.008. PMC 5357731 $2. PMID 26877200. 
 103. ^ "Vitamin D supplementation during pregnancy: state of the evidence from a systematic review of randomised trials". BMJ. 359: j5237. November 2017. doi:10.1136/bmj.j5237. PMC 5706533 $2. PMID 29187358. 
 104. ^ a b "Vitamin D supplementation for women during pregnancy". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 7 (7): CD008873. July 2019. doi:10.1002/14651858.CD008873.pub4. PMC 3747784 $2. PMID 31348529. 
 105. ^ a b "Vitamin D and its role during pregnancy in attaining optimal health of mother and fetus". Nutrients. 4 (3): 208-30. March 2012. doi:10.3390/nu4030208. PMC 3347028 $2. PMID 22666547. 
 106. ^ "Association Between Vitamin D Supplementation During Pregnancy and Offspring Growth, Morbidity, and Mortality: A Systematic Review and Meta-analysis". JAMA Pediatrics. 172 (7): 635-45. July 2018. doi:10.1001/jamapediatrics.2018.0302. PMC 6137512 $2. PMID 29813153. 
 107. ^ "Vitamin D supplementation and body weight status: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials". Obesity Reviews. 15 (6): 528-37. June 2014. doi:10.1111/obr.12162. PMID 24528624. 
 108. ^ "Vitamin D status and weight loss: a systematic review and meta-analysis of randomized and nonrandomized controlled weight-loss trials". The American Journal of Clinical Nutrition. 104 (4): 1151-1159. October 2016. doi:10.3945/ajcn.116.136879. PMID 27604772. 
 109. ^ a b c ((European Food Safety Authority (EFSA) Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) )) (2010). "Scientific opinion on the substantiation of health claims related to vitamin D and normal function of the immune system and inflammatory response (ID 154, 159), maintenance of normal muscle function (ID 155) and maintenance of normal cardiovascular function (ID 159) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006". EFSA Journal. 8 (2): 1468-85. doi:10.2903/j.efsa.2010.1468. 
 110. ^ ((European Food Safety Authority (EFSA) Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) )) (2011). "Scientific opinion on the substantiation of a health claim related to vitamin D and risk of falling pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006" (PDF). EFSA Journal. 9 (9): 2382-2400. doi:10.2903/j.efsa.2011.2382. 20 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2019. 
 111. ^ "Guidance for Industry: Food Labeling Guide". Food and Drug Administration (FDA). January 2013. 22 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2019.    Bu madde bu kaynaktan gelen kamu malı içermektedir.
 112. ^ "Health Canada Scientific Summary on the U. S. Health Claim Regarding Calcium and Osteoporosis". Bureau of Nutritional Sciences Food Directorate, Health Products and Food Branch Health Canada. 1 Mayıs 2000. 3 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ocak 2012. 
 113. ^ "Regulatory Systems of Health Claims in Japan" (PDF). Japan Consumer Affairs Agency, Food Labelling Division. 1 Haziran 2011. 6 Mart 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ocak 2012. 
 114. ^ a b c d Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand Including Recommended Dietary Intakes. National Health and Medical Research Council. Canberra. 2006. ISBN 1864962437. 3 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2023. 
 115. ^ a b c "Vitamins and minerals – Vitamin D". National Health Service. 3 Ağustos 2020. 30 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Kasım 2020. 
 116. ^ a b c "Vitamin D and Calcium: Updated Dietary Reference Intakes". Nutrition and Healthy Eating. Health Canada. 5 Aralık 2008. 14 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2018. 
 117. ^ a b EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) (29 Haziran 2016). "Dietary reference values for vitamin D". EFSA Journal. 14 (10): e04547. doi:10.2903/j.efsa.2016.4547. 
 118. ^ EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) (2012). "Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D". EFSA Journal. 10 (7): 2813. doi:10.2903/j.efsa.2012.2813. 
 119. ^ "Office of Dietary Supplements – Vitamin D". National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. 23 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Nisan 2022.    Bu madde bu kaynaktan gelen kamu malı içermektedir.
 120. ^ Institute of Medicine (US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes (1997). DRI, Dietary reference intakes: for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. Washington, D.C: National Academy Press. s. 250. doi:10.17226/5776. ISBN 978-0-309-06350-0. PMID 23115811. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2010.  Yazar eksik |soyadı1= (yardım)
 121. ^ "Natural vitamin D content in animal products". Advances in Nutrition. 4 (4): 453-62. July 2013. doi:10.3945/an.113.003780. PMC 3941824 $2. PMID 23858093. 
 122. ^ a b c d e f g "Photobiology of vitamin D in mushrooms and its bioavailability in humans". Dermato-Endocrinology. 5 (1): 165-76. January 2013. doi:10.4161/derm.23321. PMC 3897585 $2. PMID 24494050.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "keegan" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 123. ^ "Provitamins and vitamins D2and D3in Cladina spp. over a latitudinal gradient: possible correlation with UV levels". Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 62 (1–2): 118-22. September 2001. doi:10.1016/S1011-1344(01)00160-9. PMID 11693362. 28 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 124. ^ "Vitamin D in mushrooms" (PDF). Nutrient Data Laboratory, US Department of Agriculture. 2009. 1 Şubat 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Nisan 2018.    Bu madde bu kaynaktan gelen kamu malı içermektedir.
 125. ^ "Vitamin food fortification today". Food & Nutrition Research. 56: 5459. 2012. doi:10.3402/fnr.v56i0.5459. PMC 3319130 $2. PMID 22481896. 
 126. ^ "Vitamin D: An overview of vitamin D status and intake in Europe". Nutrition Bulletin. 39 (4): 322-350. December 2014. doi:10.1111/nbu.12108. PMC 4288313 $2. PMID 25635171. 
 127. ^ "Vitamin D for Milk and Milk Alternatives". Food and Drug Administration (FDA). 15 Temmuz 2016. 22 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2017.    Bu madde bu kaynaktan gelen kamu malı içermektedir.
 128. ^ "Federal Register: Food Additives Permitted for Direct Addition to Food for Human Consumption; Vitamin D2". Food and Drug Administration, US Department of Health and Human Services. 18 Temmuz 2016. 22 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2017.    Bu madde bu kaynaktan gelen kamu malı içermektedir.
 129. ^ "§172.379 Vitamin D2". Electronic Code of Federal Regulations. 22 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2019.    Bu madde bu kaynaktan gelen kamu malı içermektedir.
 130. ^ "§172.380 Vitamin D3". Electronic Code of Federal Regulations. 22 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2019.    Bu madde bu kaynaktan gelen kamu malı içermektedir.
 131. ^ "Alternative to dairy milk". osoblanco. 16 Ocak 2020. 22 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2020. 
 132. ^ "Vitamin D2 vs. vitamin D3: Are they one and the same?". Nutrition Bulletin. 38 (2): 243-248. 2013. doi:10.1111/nbu.12029. 
 133. ^ "Vitamin D: deficiency, sufficiency and toxicity". Nutrients. 5 (9): 3605-16. September 2013. doi:10.3390/nu5093605. PMC 3798924 $2. PMID 24067388. 
 134. ^ "Serum concentrations of 1,25-dihydroxyvitamin D2 and 1,25-dihydroxyvitamin D3 in response to vitamin D2 and vitamin D3 supplementation". The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 98 (3): 973-9. March 2013. doi:10.1210/jc.2012-2114. PMC 3590486 $2. PMID 23386645. 
 135. ^ "Vitamin D bioavailability: state of the art" (PDF). Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 55 (9): 1193-205. 2015. doi:10.1080/10408398.2012.688897. PMID 24915331. 13 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2021. 
 136. ^ "Stability of vitamin D in foodstuffs during cooking". Food Chemistry. 148: 170-5. April 2014. doi:10.1016/j.foodchem.2013.10.043. PMID 24262542. 
 137. ^ a b "The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know". The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 96 (1): 53-8. January 2011. doi:10.1210/jc.2010-2704. PMC 3046611 $2. PMID 21118827. 
 138. ^ a b c d "Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety" (PDF). The American Journal of Clinical Nutrition. 69 (5): 842-56. May 1999. doi:10.1093/ajcn/69.5.842. PMID 10232622. 3 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ocak 2011.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "Vieth" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 139. ^ Tolerable Upper Intake Limits for Vitamins And Minerals (PDF). European Food Safety Authority. December 2006. ISBN 978-92-9199-014-6. 6 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Şubat 2011. 
 140. ^ "Mutations in CYP24A1 and idiopathic infantile hypercalcemia". The New England Journal of Medicine. 365 (5): 410-21. August 2011. doi:10.1056/NEJMoa1103864. PMID 21675912. 
 141. ^ "CYP24A1 and SLC34A1 genetic defects associated with idiopathic infantile hypercalcemia: from genotype to phenotype". Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 57 (11): 1650-1667. October 2019. doi:10.1515/cclm-2018-1208. PMID 31188746. 
 142. ^ "Vitamin D-Mediated Hypercalcemia: Mechanisms, Diagnosis, and Treatment". Endocrine Reviews. 37 (5): 521-547. October 2016. doi:10.1210/er.2016-1070. PMC 5045493 $2. PMID 27588937. 
 143. ^ "Plausible ergogenic effects of vitamin D on athletic performance and recovery". Journal of the International Society of Sports Nutrition. 12: 33. 2015. doi:10.1186/s12970-015-0093-8. PMC 4539891 $2. PMID 26288575. 
 144. ^ "Regulation of calcitriol biosynthesis and activity: focus on gestational vitamin D deficiency and adverse pregnancy outcomes". Nutrients. 7 (1): 443-80. January 2015. doi:10.3390/nu7010443. PMC 4303849 $2. PMID 25584965. 
 145. ^ a b c "Trends in Use of High-Dose Vitamin D Supplements Exceeding 1000 or 4000 International Units Daily, 1999–2014". JAMA. 317 (23): 2448-2450. June 2017. doi:10.1001/jama.2017.4392. PMC 5587346 $2. PMID 28632857. 
 146. ^ Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. The National Academies Collection: Reports funded by National Institutes of Health. Washington (DC): National Academies Press (US). 2011. PMID 21796828. 29 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Temmuz 2012. 
 147. ^ a b Discovering Nutrition. Jones & Bartlett Publishers. 18 Mart 2015. ISBN 978-1-284-06465-0. 19 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2017.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "Insel_2006" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 148. ^ a b "Evolutionary biology and pathology of vitamin D". J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). Spec No: 79-83. 1992. doi:10.3177/jnsv.38.special_79. PMID 1297827.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "pmid1297827" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 149. ^ "Photosynthesis of vitamin D in the skin: effect of environmental and life-style variables". Federation Proceedings. 46 (5): 1876-82. April 1987. PMID 3030826. 
 150. ^ "History of the discovery of vitamin D and its active metabolites". BoneKEy Reports. 3: 479. January 2014. doi:10.1038/bonekey.2013.213. PMC 3899558 $2. PMID 24466410. 
 151. ^ a b "Vitamin D: importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heart disease, and osteoporosis". The American Journal of Clinical Nutrition. 79 (3): 362-71. March 2004. doi:10.1093/ajcn/79.3.362. PMID 14985208.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "Holick_2004" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 152. ^ "Photolytic production of vitamin D. The preparative value of a photo-sensitiser". Journal of the Chemical Society, Chemical Communications (20): 858a. 1975. doi:10.1039/C3975000858A. 
 153. ^ "Serum concentrations of lipids, vitamin d metabolites, retinol, retinyl esters, tocopherols and selected carotenoids in twelve captive wild felid species at four zoos". The Journal of Nutrition. 133 (1): 160-6. January 2003. doi:10.1093/jn/133.1.160. PMID 12514284. 
 154. ^ "Chapter 4: Photobiology of Vitamin D". Vitamin D: Volume 1: Biochemistry, Physiology and Diagnostics. 4th. London, UK: Academic Press. 2018. ISBN 978-0-12-809965-0. 
 155. ^ "Sunlight, UV Radiation, Vitamin D, and Skin Cancer: How Much Sunlight Do We Need?". Advances in Experimental Medicine and Biology. 1268: 19-36. 2020. doi:10.1007/978-3-030-46227-7_2. ISBN 978-3-030-46226-0. PMID 32918212. 108 references 
 156. ^ "Vitamin D: the underappreciated D-lightful hormone that is important for skeletal and cellular health". Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity. 9 (1): 87-98. February 2002. doi:10.1097/00060793-200202000-00011. 
 157. ^ "Vitamin D and the skin". Journal of Bone and Mineral Metabolism. 28 (2): 117-30. March 2010. doi:10.1007/s00774-009-0153-8. PMID 20107849. 
 158. ^ "Vitamin D: calcium and bone homeostasis during evolution". BoneKEy Reports. 3: 480. January 2014. doi:10.1038/bonekey.2013.214. PMC 3899559 $2. PMID 24466411. 
 159. ^ The Vitamin D Solution: A 3-Step Strategy to Cure Our Most Common Health Problems. Penguin Publishing Group. 1 Nisan 2010. ISBN 978-1-101-22293-5. 19 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2023. 
 160. ^ Bone Loss and Osteoporosis: An Anthropological Perspective (PDF). Springer Science & Business Media. 28 Haziran 2011. ISBN 978-1-4419-8891-1. 29 Ocak 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. The high 25(OH)D concentrations, and relatively high vitamin D requirements of apes and monkeys are understandable in light of their biology—their body surface area relative to mass is generally greater than for humans, and they are inveterate groomers, consuming by mouth the vitamin D generated from the oils secreted by skin into fur. Although much of the vitamin D produced within human skin is absorbed directly, birds and furbearing animals acquire most of their vitamin D orally, as they groom themselves (Bicknell and Prescott, 1946; Carpenter and Zhao, 1999). Vitamin D is generated from the oily secretions of skin into fur. The oral consumption of UV-exposed dermal excretion is the way many animals acquire the "nutrient," vitamin D. Although Fraser (1983) has argued that dermal absorption of vitamin D may be more natural, what we know from animals indicates that oral consumption is equally physiological. Since vitamin D can be extracted from UV-exposed human sweat and skin secretions (Bicknell and Prescott, 1946), it is also reasonable to think that early humans obtained some of their vitamin D by mouth as well, by licking the skin. 
 161. ^ "Cholecalciferol supplementation alters gut function and improves digestibility in an underground inhabitant, the naked mole rat (Heterocephalus glaber), when fed on a carrot diet". The British Journal of Nutrition. 69 (1): 233-41. January 1993. doi:10.1079/BJN19930025. PMID 8384476. 
 162. ^ "Vitamin D metabolism in dogs and cats and its relation to diseases not associated with bone metabolism". Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 104 (1): 322-42. January 2020. doi:10.1111/jpn.13259. PMID 31803981. 
 163. ^ a b "The vitamin D epidemic and its health consequences" (PDF). The Journal of Nutrition. 135 (11): 2739S-48S. November 2005. doi:10.1093/jn/135.11.2739S. PMID 16251641. 18 Kasım 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Kasım 2011. [Vitamin D3] is produced commercially by extracting 7-dehydrocholesterol from wool fat, followed by UVB irradiation and purification [...] [Vitamin D2] is commercially made by irradiating and then purifying the ergosterol extracted from yeast 
 164. ^ "Tissue distribution of 7-dehydrocholesterol, vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D3 in several species of fishes". Journal of Nutritional Science and Vitaminology. 32 (1): 13-22. February 1986. doi:10.3177/jnsv.32.13. PMID 3012050. 1 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2019.