Osmanlı Türklerinde İlim

Osmanlı Türklerinde İlim (La Science chez les Turc), Adnan Adıvar'ın Fransızca yazılmış 1939 tarihli eseri. 1943'te Türkçe olarak da çıkan kitap genel olarak Osmanlı İmparatorluğu'daki bilimsel gelişmeler ve bunların Garp'la olan kıyas ve tahliline yönelik derleme bir çalışmadır. Eserde Osmanlı'da 14 yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bilimsel gelişmeler ağırlıkla ele alınıyorken "ilim" kavramı ve medreselerin gelişimini de içermektedir. Yer yer Şarkiyatçı yorumlara karşı tezler savunulurken özeleştireler de bulunmaktadır. Kullanılan kaynaklarda el yazmaları ağırlıktadır. Zaman içerisinde Niyazi Berkes, Hilmi Ziya Ülken, Mehmet Fuad Köprülü, Rıza Tevfik Bölükbaşı vb. gibi birçok müellifin ele alıp kritiğini yaptığı bir eser olmuştur.[1]

Osmanlı Türklerinde İlim
Yazar Adnan Adıvar
Ülke Türkiye
Dil Türkçe
Tür Bilimsel kitap
Yayım 1939
Yayımcı Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğü

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Ada, Turhan. Adnan Adıvar:Hayatı ve Kişiliği (2010 bas.). Kültür Aş. s. 354-59.