Ana menüyü aç

Os sphenoidale'nin ana bölümleriDüzenle

 • Corpus ossis sphenoidalis; orta parça:cisim.
 • Alae minores; küçük kanatlar; sağlı sollu çifttir
 • Alae majores; büyük kanatlar; sağlı sollu çifttir
 • Processus pterygoidei;Kanatsı çıkıntılar; üç çift

Corpus ossis sphenoidalisDüzenle

 • Kemiğin orta parçasını meydana getirir.
 • Altı yüzü vardır:Ön, üst, arka, alt ve iki tane yan yüz
 • İçinde sfenoid sinus; sinus sphenoidalis isimli bir boşluk vardır.

Ön yüzDüzenle

 • Burun boşluklarının (cavum nasi) tavanının arka bölümünü yapar.
 • Orta çizgi üzerinde crista sphenoidalis adında ibik şeklinde bir çıkıntı bulunur.
 • Crista sphenoidalis 'in iki yanında sfenoid sinus'un (sinus sphenoidalis) açılma delikleri apertura sinus sphenoidalis yer alır.
 • Crista sphenoidalis etmoid kemiğin (kalbursu kemik) dikine laminasının (lamina perpendicularis) arka kenarı ile birleşir.
 • Sfenoid sinus'un (sinus sphenoidalis) açılma delikleri apertura sinus sphenoidalis ise burun boşluklarının arka üst kısmına açılır.

Üst yüzDüzenle

 
Kafa tabanı;ortada solda -sarı renkli alanda- hipofiz çukuru; Sella turcica
 • Kafa boşluğuna (cavum cranii) bakan bu yüzün ortasında epeyce derinliği olan bir çukur görülür.
 • Bu çukurun içinde hipofiz bezi (hypophysis cerebri) bulunur.
 • Bu çukurun adı hipofiz çukurudur (Sella turcica).
 • Bu çukurun arkasındaki enine çıkıntı sırtına dorsum sallae denir.
 • Dorsum sellae 'nin iki yan ucundaki sivri çıkıntıya arka klinoid çıkıntı (processus clinoideus posterior) denilir.
 • Dorsum sellae'nin arka kısmı ardkafa kemiğindeki clicus ile uzanır.
 • Hipofiz çukurunun önündeki tümseğe tuberculum sellae denir.
 • Tuberculum sellae her iki yanında sivri birer uçla sonlanır.
 • Bu uçlara orta klinoid çıkıntı; processus clinoideus medius denir.
 • Tümseğin önünde enine yer alan bir oluk bulunur ve sulcus opticus denir.
 • Bu oluğun içinde görme siniri değil görme siniri çaprazı chiasma opticum yer alır.
 • Yanında canalis opticus ; görme siniri kanalı ile uzanır.
 • Hipofiz çukurunun iki tarafında önden arkaya uzanan oluk karotis oluğudur: sulcus caroticus.
 • Bu oluğun içinde sinus cavernosus meydana gelecektir.
 • Bu sinüsün içinde arteria carotis interna ile bazı kafa çiftleri nervi craniales geçmektedir.

Arka yüzDüzenle

 • Art kafa kemiği taban parçası pars basilaris ile birleşir.
 • Bu birleşime synchondrosis sphenoccipitalis denir.
 • Bu bağlantı ilk yıllarda kıkırdak bağlantı şeklindedir.
 • Kıkırdak zamanla kemikleşir, buraya synostosis sphenooccipitalis denir.
 • Bu sayede iki kemik kaynamış olur.

Alt yüzDüzenle

 • Kafa dışına bakar.
 • Bu yüzde rostrum sphenoidale : sfenoid gagası bulunur.
 • Rostrum sphenoidale, bu yüzde orta çizgidedir.
 • Rostrum sphenoidale, ön yüzde görülen ibik şeklindeki çıkıntının : crista sphenoidalis in uzantısıdır.
 • Rostrum sphenoidale, vomer in : sapan kemiğinin kanatları : alae vomeris arasına girip kemik ile birleşir.

Yan yüzlerDüzenle

 • Bu yüzlerin yukarısına ve önüne küçük kanatlar : alae minores tutunmaktadır.
 • Bu yüzlerin arkasına ve aşağı kısmına da büyük kanatlar : alae majores tutunmaktadır

Alae minores/Küçük kanatlarDüzenle

 • Corpus ossis sphenoidalis 'in yan yüzlerinin üst kısmından iki kökle başlarlar.
 • Enine birer üçgen lam biçimindedirler.
 • Bu üçgen lamın tabanı iç yanda; tepesi dış yandadır.

Canalis opticus/Görme siniri kanalıDüzenle

 • İki kökün arasından bir kanal meydana gelir.
 • Bu kanal canalis opticus : görme siniri kanalı adını alır.
 • Bu köklerden öndeki kalın arkasındaki incedir.

Processus clinoideus anterior/Ön klinoid çıkıntıDüzenle

Alae majores/Büyük kanatlarDüzenle

Büyük kanatların yüzleriDüzenle

Kafa içi yüzüDüzenle

Kafa dışı yüzüDüzenle

Büyük kanatların kenarlarıDüzenle

İç yan kenarDüzenle

Dış yan kenarDüzenle

BakınızDüzenle