Ortak olasılık

iki A ve B olayının birlikte gerçekleşme olasılığı

Ortak olasılık veya birleşik olasılık kavramı, iki A ve B olayının birlikte gerçekleşme olasılığını ifade eder. veya P(A,B) ile gösterilir.

Bağımsız olaylarDüzenle

Söz konusu A ve B olayları birbirlerinden bağımsız iseler, ortak olasılıkları basit bir çarpım halini alır:

 

Bağımlı olaylarDüzenle

Söz konusu A ve B olayları birbirlerinden bağımsız değilseler, ortak olasılıkları koşullu olasılıkları yardımıyla elde edilebilir:

 

ve

 

Birbirini dışlayan olaylarDüzenle

Söz konusu A ve B olaylarının biri, diğeri gerçekleştiği takdirde gerçekleşemiyor ise, birinin diğerini dışladığından söz edilir, ve bu durumda ortak olasılıkları sıfırlanır:

 

Ayrıca bakınızDüzenle