Orta Türkçe

Türkçenin 11. ve 15. yüzyıllarda kullanılmış devresi

Orta Türkçe, Türk dillerinin Eski Türkçe döneminden sonra Ortaçağ'da 11-15. yüzyıllarda geliştiği dönem ve bu dönemdeki diller. Yeni Türkçe dönemindeki çağdaş Türk dil ve lehçelerine kaynaklık etmiştir.

Orta Türkçe
Dil ailesi
Yazı sistemi Arap alfabesi, Latin alfabesi, Ermeni alfabesi
Dil kodları
ISO 639-3
Divânu Lügati't-Türk’te bulunan harita (11. yy.)

Orta Türkçe dönemine ait eserler içinde sözlükçülük yönünden ilk akla gelen isim Divânu Lügati't-Türk'tür.[1]

SınıflandırmaDüzenle

Philologiae Turcicae Fundamenta’da Orta Türkçe dönemi iki yönde ele alınmıştır:[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Özer, Filiz (1998). Orta Türkçe döneminin eserleri ve sözlükleri. Kebikeç, sayı: 6, sayı: 125-129
  2. ^ Ata, Aysu (2010). Moğol fütuhatı ve Doğu-Batı Türk yazı dili kavramları üzerine 13 Mayıs 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 17, 1 (2010) 29-37