Ordu-Balık

Uygur Kağanlığı'nın aynı isimdeki başkentinde yer alan kale

Ordu-Balık, (Mubalık, Karabalsagun, Karabalasagun, Karabalgasun veya Karabalagasun olarak da bilinir) ("saray şehri", "ordu şehri" anlamına gelir, Moğolca: Хар Балгас, Çince: 窩魯朵八里) ilk Uygur Kağanlığı'nın başkentiydi. Kalıntıları Moğolcada "kara şehir" anlamına gelen Kharbalgas olarak bilinir. Kale ordu denen bir sur ile kaplıydı. Bu suru ise balık denen ikinci bir sur çevreliyordu.

Kale'nin batı kapısıdan geriye kalan bir görünüm

Ordu-Balık, Moğolistan'ın Arhangay Eyaletindeki Orhun Nehri'nin batı kıyısında, Hotont köyünün 16 km kuzeydoğusunda veya Harhorin'in 30 km kuzey-kuzeybatısında, Talal-khain-dala bozkırı adı verilen çimenli bir ovada yer almaktadır.

Elverişli bir mikro iklim, burayı otlatma için ideal kılar ve Moğolistan'ın en önemli doğu-batı rotası boyunca uzanır. Sonuç olarak, Orhun Vadisi, onu daha geniş dünyaya tanıtan Cengiz Han'ın doğumundan çok önce bir yerleşim merkezi ve önemli bir siyasi ve ekonomik faaliyet merkeziydi.