Op cit

Op cit, Latince opus citatum ve opere citato'nun kısaltmasıdır. Dipnotlarda kullanılır. Türkçede a.g.y. (adı geçen yapıtta), a.g.e. (adı geçen eserde) şeklinde kısaltılır. Ibid'den farkı, Ibid'in bahsi yapılan eserin hemen ardından ikinci kez yinelenmesinde kullanılmasına karşılık, Op cit'in bahsi yapılan eserden sonra araya bir başka eser girdikten sonra birinci esere atıf yapılacağı zaman kullanılmasıdır.

Örnek kullanımıDüzenle

1. Ahmet Sezer, Wikipedia, İstanbul 2006, s. 5

2. Mehmet Arslan, Vikisözlük, İstanbul 2006, s. 6.

3. Sezer, a.g.e., s. 5-6.

Ayrıca bakınızDüzenle