İbid

(Ibid sayfasından yönlendirildi)

Ibid, Latince ibidem'in kısaltmasıdır ve "aynı yerde, aynı eserde" demektir. Türkçede a.g.e. (adı geçen eser), a.y. (yazara ait son zikredilen yer), a.e.(aynı eser,yer) şeklinde dipnot göstermede kullanılır.

Örnek kullanımıDüzenle

Bir metinde 1 ve 2 numaraları konulup altta dipnotu verildiğinde,

1. Ahmet Sezer, Wikipedia, İstanbul 2006, s. 5.

2. a.g.e., s. 6.

şeklinde bir esere ikinci kez atıf yapılıyorsa Ibid (a.g.e.) yazılır.

Ayrıca bakınızDüzenle