Loc cit

Loc cit, Latince loco citatonun kısaltmasıdır. Aynı esere göndermeleri yinelememek için dipnotlarda kullanılır. Evvelce adı geçen eserde demektir. Türkçede standart olarak a.g.e. (adı geçen eser) kullanılır.