Olay işleyici

Olay İşleyici, bilgisayar programlamada programdaki alınan girdileri işleyen bir eşzamansız geri çağırma altprogramıdır. Her olay Grafiksel Kullanım Arayüzü araç takımına özgü şekilde uygulama katmanlı bilginin bir parçasıdır. Grafiksel Kullanım Arayüzü, tuşa basılmaları, fare hareketlerini, eylem seçimlerini ve zamanlayıcının süresinin bitmesi olaylarını kapsar. Düşük düzeyde olaylar bir dosyanın okunması veya ağ katarı için yeni verinin kullanırlığını temsil edebilirler. Olay işleyicileri olaya dayalı programlamada genel kavramdırlar.

Bu işleyiciler kendileri düşük düzey olaylar olabileceği gibi, düşük düzey girdileri yorumlamak üzere yaratılmışlardır. Örneğin fare hareketleri ve tıklamaları menü seçimleri gibi yorumlanmıştır. Olaylar başlangıçta donanım aygıtları tarafından üretilen kesmeler ve yazılım kesme komutları gibi işletim sistemi düzeyindeki faaliyetlerden kaynaklanır.Bu düzeyde kesme kotarıcıları ve sinyal işleyicileri, olay işleyicileri ile uyuşurlar.

Yaratılan olaylar ilk olarak iskelet içindeki olay işlemci zamanlaması tarafından işlenmiştir. Türüne özgü olarak olay işlemci zamanlaması, olaylar ve olay işleyici arasındaki birlikleri idare eder ve sonraki işlemler için olay işleyicileri veya olayları sıraya sokar. Olay işlemci zamanlaması doğrudan doğruya olay işleyiciyi çağırabilir veya işleyici hakkındaki bilginin yürütülmüş olması ile olayların kuyruktan çıkmasını bekler.