Okyanusların sınırları

Dünyadaki okyanus sularının sınırları

Okyanusların sınırları, Dünya'da bulunan okyanus suların sınırlarıdır. Okyanusların tanımı ve sayısı, bu kabul kriterine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Dünyadaki okyanusların çoğunlukla birkaç ayrı okyanus gibi görülmesine rağmen, okyanus sularının birbirine bağlı şekilde olması ve bu sular arasında bir vücudun parçaları gibi sürekli bir değişim olabilmesidir. oşinografi olarak adlandırılan bu kavram hayati önem taşır. Okyanuslarda çeşitli kriterlere göre adlandırılan bir takım bölünmeler vardır. Bunlar; Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Arktik Okyanusu ve Antarktika gibi bölünmelerdir. Okyanusların küçük bölümlerine de deniz, körfez, koy, boğaz vb. isimler verilir.

Dünya su sınırları ve temsili görüntüsü.

Okyanus jeolojik olarak; su ile kapalı okyanus kabuğunun bir alanı olarak tanımlanır. Okyanus kabuk dünyanın manto kısmını kapsar şekilde katılaşmış volkanik-bazalt ince bir kabuk şeklindedir. Kıtasal kabuk ise kalın ama daha az yoğundur. Bu perspektiften bakıldığında Dünya üç tane okyanusa sahiptir. Bu okyanuslar Kimmerya ve Lavrasya’nın çarpışması sonucu oluşmuştur.

İsimlerine rağmen dünya sularıyla bağlantısı olmayan yerler vardır. Bunlar Aral Denizi gibi diğer kıyısı olan göllerdir. Fakat denizlere ait tam bir hiyerarşik yapı gösteren Uluslararası Hidrografya Örgütü’dür. Dünya denizlerinde çok değişik tanımlar olsa da tek bir otorite vardır.

Arktik OkyanusuDüzenle

Arktik Okyanusu; Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın kuzeylerinde yer alan, Kuzey Kutbu'nu kapsayan, buzlarla kaplı bir okyanustur.

Atlas OkyanusuDüzenle

Atlas Okyanusu veya Atlantik, Büyük Okyanus'tan sonraki en büyük ikinci okyanustur. Bir zamanlar tek parça olan ana kıtanın bölünmesiyle oluşmuştur. Avrupa ve Afrika'yı Amerika Kıtası'ndan ayırır.

Hint OkyanusuDüzenle

Hint Okyanusu, kuzeyde Asya, batıda Afrika ve Arabistan Yarımadası, doğuda Malezya Yarımadası, Sunda Adaları ve Okyanusya tarafından çevrilen, dünyanın üçüncü büyük okyanusudur. Agulhas Burnu'nun güneyinde 20° Doğu boylamının geçtiği yerde Atlas Okyanusu'ndan; 147° Doğu boylamının geçtiği yerde de Pasifik Okyanusu'ndan ayrılır. En kuzeyde Basra Körfezi'nde, 30° enlemine kadar uzanır.Dünya sularının %20'sini kapsar. Afrika'dan Avustralya'ya kadar okyanusun genişliği 10.000 kilometre kadardır. Bu alanda yaklaşık olarak 73.566.000 km² yer kaplar. Hacminin yaklaşık olarak 292.131.000 km³ olduğu tahmin edilmektedir.

Büyük OkyanusDüzenle

Büyük Okyanus veya Pasifik Okyanusu, Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasındadır.

Antarktika OkyanusuDüzenle

Antarktika Okyanusu; konum • 60° G enlemi ile Antarktika arasında kalan su kitlesi. Coğrafi koordinatlar • 60° 00' G - 90° 00' D : Buradaki boylam tanımı ismen var olan bir tanımdır çünkü Güney Okyanusu’nun büyük bir kutup çevresi su kitlesi olmak gibi benzersiz bir özelliği vardır ve Antarktika’nın çevresini 360° boylam tarayarak çevreler.

KaynakçaDüzenle