Okyanus 20. Yüzyıl Ansiklopedik Türkçe Sözlük

Okyanus Türkçe Sözlük (Okyanus 20. Yüzyıl Ansiklopedik Türkçe Sözlük); Pars Tuğlacı tarafından hazırlanıp 1971 yılında Pars Yayınları tarafından yayınlanmaya başlandı. İlk baskısı İstanbul'da Sermet Matbaası'nda bastırılmıştır. Okyanus, yayınlandığı dönemine göre Türkiye Türkçesinin en büyük sözlüğü olma özelliğini uzun yıllar korumuştur. Türk ve yabancı Türkoloji ile uğraşan bilim insanlarının da en önemli başvuru kaynaklarından birisidir.

1. Cilt; Mart 1971 yılında basıldı: A- G (güzün)
2. Cilt; Ekim 1971 yılında basıldı: Ğ - M (merak)
3. Cilt; Ocak 1974 yılında basıldı: M (merak) - Z

Okyanus; A4 sayfa boyutunda olmak üzere 6 punto 3 sütun olarak dizgilenmiş ve bu dizgilemeyi Sermet Arkadaş yapmıştır. İlk baskısı 16 sayfalık fasiküller halinde olmak üzere 196 fasikül 3136 sayfa üzerinde 9297 sütün ve yaklaşık olarak 836.730 satırdan oluşur.

Okyanus'un ilk baskısı (1971 - 1974 yılları) üç cilt olarak hazırlanmış ve basılmıştır, bunun;

3099'u ana sayfa sözlük bölümü olmak üzere
11 sayfa Türkçede Yunan - Latin Asıllı Kelimeler
16 sayfa Türk Erkek ve Kadın Adları
149 sayfa renkli ve siyah beyaz resim ve şemalar içeren levhalar (bu bölüm sayfa numaralandırılmasında yoktur)
14 sayfa ilk cilt giriş bölümü önsöz, açıklamalar vb. olmak üzere 3289 sayfadır. her cildin sonunda ayrıca dizgi hataları için düzeltme sayfaları da eklenmiştir.

Sözlük sayfaları içerisinde 1000 kadar çizim içeren şekiller ile sözcükler pekiştirilmeye çalışılmıştır. Çizimlerin bir kısmı Alman Duden Sözlüğünden alınarak Türkçeleştirilmiştir. 149 sayfalık levhalar kısmı kûşe kağıda basılı olup bu bölümde yer alan resimlerin çoğunluğu Encyclopædia Britannica ansiklopedisindendir

Okyanus Türkçe Sözlük'un sonraki baskıları Cem Yayınevi tarafından 2. baskı 6 Cilt (1978 yılı), üçüncü baskı 7 Cilt (1979 yılı) ve dördüncü baskı 10 cilt (1980 yılı) olarak yayınlanmıştır. Sonraki baskılarda yer alan 7. ve 10. ciltler Pars Tuğlacı tarafından ilk baskı da yer almayan A'dan Z'ye kadar sözcük ve deyimlerin hazırlanması ile oluşturulmuş 360 sayfalık bir ek cilttir.