Oberkommando der Marine

Nazi Almanyası'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(OKM sayfasından yönlendirildi)

Oberkommando der Marine (OKM)Oberkommando der Marine (OKM) Nazi Almanyası'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kriegsmarine'nin en yüksek idari ve komuta yetkisiydi. Resmen Reichswehr'in Marineleitung ("Deniz Kuvvetleri Komutanlığı") Ocak 1936 arasında kuruldu. 1937 yılında yeni kurulan Seekriegsleitung (SKL) ile kombine edildi. Teorik OKW emri altına alındı ama gerçekte oldukça bağımsız hareket ettiler.