Oğurca

Türkmenistan'da ada

Oğurca, Hazar Denizi'nin güneyinde, Türkmenistan açıklarında bulunan, Hazar'ın en büyük adasıdır. Yerleşik nüfus bulunmamaktadır.

TarihçeDüzenle

Adanın adını Oğurca Türklerinden aldığı sanılmaktadır.

16.-17. yüzyılda Hazar korsanlarının barınağı idi. Ondan önceleri de Oğurca Türkleri yaşardı. Oğurcalılar İran topraklarına baskınlar yapardı. 19. yüzyılda cüzzamlı hastalar bu adaya gönderilirdi. Oğurca adasında tatlı su kaynakları yetersiz olduğundan dolayı günümüzde bu adada yaşam bulunmamaktadır.

CoğrafyaDüzenle

Ada, kuzeyden güneye 40 km uzunluğundadır ama eni en geniş yerinde 3 km'yi geçmez.

Oğurca adası konum itibarıyla Türkmenistan Cumhuriyeti karasularında yer alır.

Doğal yaşamDüzenle

1982 yılında adaya bırakılan birkaç ceylan yıllar geçtikçe çoğalmış ve adanın yeni sakinleri olmuştur. Oğurca adasının en önemli özelliği ise Hazar foklarının yavruladıkları bölge olmasıdır. Hazar Denizi'ne özgü iklim şartları nedeniyle, foklar kış aylarında donan kuzey bölgelerinden sıcak Oğurca sahillerine göç ederler.