Nimet Öktem, Türkiye'de ilk protozoolojik çalışmaları başlatan bilim insanı. Giritli bir ailenin kızıdır. Üniversite lisans eğitimini 1958'de İstanbul Üniversitesi Fen fakültesinde Zooloji-Botanik Kürsüsünde tamamlamış ve aynı yıl Ege Üniversitesi Ziraat fakültesinin Sitogenetik kürsüsünde çalışmıştır. Herpetoloji sahasında lisansüstü öğrenimini tamamlayan araştırıcı Fransa'nın Clermont-ferrand Üniversitesinde 1966 tarihine kadar çalışmıştır. Burada yaptığı "Nyctotherus cordiformis(Stein) ve Nyctotherus hylae (surowiak)nin sitolojik yapısı, ultrastrüktürü ve sistematik münasebetleri" adlı çalışması ile 1968'de Doçent, 1974'te de Profesör olmuştur.