Neokoros

Neokoros, Roma' da şehirlere verilen imparatorluk propagandası yapma hakkıdır. Bu hak şehirlere bizzat roma imparatoru tarafından verilirdi. Neokoros hakkını kazanan şehirler imparator adına tapınak yapar tapınağın içinede imparatorun ve onun ailesinin heykelleri yapılırdı.Bu tapınaklar daha sonra Sebasteon adını almış ve kazanılan savaşların propagandasıda yapılmaya başlanmıştır.

Kelime yunancada (neo+koros) tapınak bekçisi, temizlikçisi anlamına gelmektedir. Anadoluda neokoros unvanını kazanan ve bu uygulamanın başladığı ilk şehir Efes'tir. Aynı zamanda Efes bu hakkı beş defa kazanmıştır. Roma imparatorluğunda 37 şehir neokoros hakkını kazanabildi. Çünkü imparatorluğun propagandasını yapacak şehir ilk önce imparator tarafında beğenilir daha sonra Roma senatosunun oylamasından geçerdi. Bu hakkı kazanan şehirlere hatırı sayılır bir miktarda altın yardımı yapılırdı. Aynı zamanda bu şehirler insanlar tarafından ziyaret edilir ve kente tarım ve ticaret haricinde bi ek gelir sağlanırdı.