Nazmi Turan Okumuşoğlu

Nazmi Turan Okumuşoğlu, (d. 1946, Çamlıhemşin, Rize, Türkiye), Türk akademisyen.

1969 yılında O.D.T.Ü. Fizik Bölümünü bitirmiştir. 1969 yılında aynı bölüme asistan olarak girmiştir. 1972 yılında Master derecesi almıştır. Asistanlık döneminde Genel Fizik, Optik, Atom ve nükleer fizik laboratuvarlarının sorumluluğunu yürütmüştür.

1972 yılında “British Council” (İngiliz Kültür Heyeti) araştırma bursunu kazanmış ve İngiltere’nin Birmingham Üniversitesinde Nükleer Fizik üzerine doktora öğrenimine başlamıştır. 1976 Haziran ayında Birmingham Üniversitesi'nde doktora derecesini almıştır.

1976 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne Öğretim görevlisi olarak atanmış, 1979 Eylül'üne kadar Hacettepe Üniversitesi Fizik Müh. Bölümünde görevini sürdürmüştür. Bu Dönemde Genel Fizik, Fiziğe Giriş, Nükleer Fizik Dersleri vermiştir. 1979 Eylül ayında Kanada’nın Manibota Üniversitesi'nde Siklatron Laboratuvarı'ndan aldığı davet üzerine, araştırma yapmak üzere Kanada’ya gitmiştir. 1981 yılında Samsun'daki görevine dönmüş ve bu bölümün kurulması için çaba harcamıştır. 24 Kasım 1981 tarihinde Doçent unvanı almıştır. 30 Nisan 1987 tarihinde Profesör unvanı almıştır.

1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na atanmıştır. Bu fakültenin ve Rize Üniversitesi'nin kuruluş alt yapılarını tamamlamış, dekanlığın 10. yılında 17 Mayıs 2007 tarihinde Rize Üniversitesi’ne rektör olarak atanmıştır. Kurucu Rektör'lük görevini başarı ile 17 Mayıs 2011 de tamamlamış ve kadrosunun bulunduğu 19 Mayıs Üniversitesi Fizik Bölümü'ne dönmüştür. Evli ve iki çocuk babasıdır.