Nazire

bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazdığı Dîvân edebiyatı şiiri

Nazire, bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir. Divan edebiyatı nazım türüdür. Kelime Arapça "eş, değer" anlamlarındaki nazir’den gelir. Nazire yazma, tanzir, tanzir etme diye anılır. Nazire geleneği Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. İranlı şairler nazireye cevâb adını verirler. Alay ve şaka yollu yazılmış nazirelere tehzil veya hezil denir.[1]

Örnekleri değiştir


Nedim’in Fuzuli’nin bu gazeline yazdığı nazire:

Kaynakça değiştir

  1. ^ Məhərrəm Qasımlı, Mahmud Allahmanlı (2018). "Aşıq şeirinin poetik biçimləri və çeşidləri" (Azerice). Elm və təhsil. 16 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Nisan 2020.