Nazik Gölü

Ahlat'ta bir göl

Nazik Gölü, Bitlis ili Ahlat ilçesinin kuzeybatısında yer alır.

Nazik Gölü
Nazik Gölü
Konum Türkiye
Göl türü Tatlı su
Yüzölçümü 44,5 km²
Ortalama derinlik 40-50 m
Yüzey rakımı 1816 m
Wikimedia Commons
Bitlis üzerinde Nazik Gölü
Nazik Gölü
Gölün Bitlis'teki konumu

Van Gölü'ne 25 km uzaklıkta kalmaktadır.

OluşumuDüzenle

Nazik Gölü Volkanik Set Gölü olarak bilinmektedir.Volkanik göller volkanizma sonucu vadi önlerinin kapanmasıyla meydana gelmektedir.[1]

Fiziksel özellikleriDüzenle

Gölün suları tatlıdır. Göl, akarsu kaynakları, ilkbaharda eriyen kar suları ve yağmur suları ile beslenmektedir. Gölün en önemli özelliklerinden birisi kış mevsiminde üzerinden araç geçecek şekilde donmasıdır. Kışın, göl çevresindeki yerleşmeler arasındaki ulaşım donan göl üzerinden sağlanmaktadır. Gölün fazla suları güneydoğu ucundan Karmış çayına doğru akmaktadır. Bu akıntı üzerine yerleştirilen bir regülatörle fazla sular kontrole alınmış olup, Ahlat ovası ile yakın ilçenin Adabağ ve Sarıkum köyleri arazisinin sulamasında kullanılmaktadır. Göl üzerinde Dilburnu tarafında kıyıya yakın bir de ada bulunmaktadır. Göl sularının tatlı olması, besin bakımından zengin oluşu nedeniyle, gölde bol miktarda aynalı sazan balığı üretimi yapılmaktadır. Bu balık türünün dışında yöresel olarak gocut olarak adlandırılan bir balık türü de avlanmaktadır.

DerinliğiDüzenle

30 km² alana sahiptir. 1.876 metre rakıma ve 40-50 metre derinliğe sahip olan gölde aynalı sazan ve inci kefali yetiştirilmektedir.

Uzunluğu ve genişliğiDüzenle

Nazik Gölü, Nemrut Krater Gölü Ramsar Alanı’nın kuzeyinde yer almakta olup Bitlis, Muş,Van, Ahlat ve Tatvan yerleşim birimlerine sırası ile 84.0 km, 90.0 km, 220.0 km, 31.0 km ve 63.0 km uzaklıktadır.

YüzölçümüDüzenle

Ahlat’ın 16 km. kuzeybatısında yer alan Nazik Gölü 44.5 km².’lik bir yüzölçüme sahiptir. Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 1816 m., Van Gölü’nden ise 170 m.’dir.

Doğal yaşamDüzenle

FaunaDüzenle

Alan ve yakın civarında 4 sürüngen türü tespit edilmiştir. Ayrıca göl ve kıyısında 2 amfibi türü ve 5 memeli türü (1 tanesı yakın tehlike (NT) kategorisinde) belirlenmiştir. Alanda 4 balık türü yaşamaktadır. Bunlardan bir tanesi endemik olan inci kefali (NT), bir tanesi Hassas (VU) kategorisinde, 1 tanesi hakkında da IUCN de yeterince bilgi bulunmamaktadır (DD), alan ve çevresinde 63 kuş türü belirlenmiştir. Bunlardan biri tehlike kategorisinde yer almaktadır.

FloraDüzenle

Nazik Gölü’nün etrafı ağaç bakımından fakirdir. Gevenlerin oluşturduğu step vejetasyonu hakimdir. Alanın Doğu ve Batı kısımlarında yer yer küçük sazlıklar vardır. Suyun azaldığı dönemlerde bataklık kesimler artmaktadır. Köylerde ve güney kesimlerde söğüt ağaçları görülmektedir. Göl çevresinde yer alan Gölgören ve Dilburnu köylerinin yakınlarındaki kıyıların sığ kesimlerinde Polygonum amphibium, Butomus umbellatus, Schoenoplectus lacustris subsp. tabernaemontani, Phragmites australis gibi türlerin, su içi vejetasyonda ise Potamogeton lucens ve P. perfoliatus’un dominant olduğu bir bitki örtüsü gelişmiştir.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Türkiye'deki Göller". Araştırma yazısı,Tekin Gün. Mootol,Kültür Sanat-Temmuz 2013. 30 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  2. ^ "Nazik Gölü-Bitlis". Doğal yaşam. Türkiye Sulak alanları- 24.04.2017. 17 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi.