Nathan (peygamber)

Tanah'ta geçen bir peygamber

Natan ya da Nathan, (İbraniceנָתַן, "Tanrı-verdi") Tanah ve İbranice İncil'deki İsrailoğulları'nın ilk peygamberlerinden biridir ve Kral Davud'un hükümdarlığı sırasında ortaya çıkmıştır.

Nathan (sağda) Kral Davut ile, Matthias Scheits

Tanah anlatımıDüzenle

Samuel'in 2. kitabında (2 Samuel 7:2-17 ve 2 Samuel 12:1-25) bildirildiğine göre Natan, Kral Davud'un Kudüs'te bir tapınak inşa etme planlarını teşvik etti. Ertesi gece YHWH, tapınak hakkındaki eleştirileri Natan'a iletti ve onu bu kehaneti Kral Davut'a iletmekle vazifelendirdi. Natan, beraberindeki göçebe aşiretlerin tanrısına tasarlanan tapınağın lâyık olamayacağı hususunda eleştirisini aktarır ve Davud'a saltanatının ebedî olacağını vaadeder. Nathan'ın kehanetine göre tapınağı Davud değil, oğlu inşâ edecektir. Davud'un soyu, ebedî olacaktır. (2 Sam 7,1–16). MÖ 586'da tapınağın yıkılmasından sonra, bu kehanetin sürgün, gelecekte geleceği beklenen Mesih ile olduğu ileri sürüldü ve sürgüne tevil edildi. Hristiyan yorumunda ise Nasıralı İsa'nın Eski Ahit'teki kerameti olarak yorumlanır.

Samuel'in ikinci kitabındaki Natan anlatısında (2 Sam 11-4), Natan Davud'un Hititli Urya'yı öldürmesi ve dul eşi Bat-Şeva ile zina ettiği için Tanrı tarafından vazifelendirilmiş bir müfettiş olarak betimlenir.

Tarihler Kitabı'na göre, Nathan hem Davud (1 Chronicles 29:29) hem de Süleyman'ın (2 Chronicles 9:29) hükümdarlıklarının tarihini yazmıştır ve tapınağın müziğine dahil oldu (bakınız: 2 Chronicles 29:25).

1 Kings 1:8-45'da ölmekte olan Davud'a Adoniya'nın kral olma planını anlatan Nathan'dır, bunun yerine Süleyman kral ilan edilir. Nathan, Kral Süleyman'ın meshedilmesine başkanlık eder ve adı Handel'in taç giyme töreni marşı "Rahip Zadok" da geçer.

KaynakçaDüzenle

  • Michael Pietsch: Nathan. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart 2006
  • Wolfgang Oswald, Nathan der Prophet. Eine Untersuchung zu 2 Samuel 7 und 12 und 1 Könige 1, Theologischer Verlag, Zürich 2008, ISBN 978-3-290-17490-3
  • Klaus Grünwaldt: Natan. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon'un 6. Cildinde, Bautz Verlag, Herzberg 1993, ISBN 3-88309-044-1, S. 474–483

Dış bağlantılarDüzenle