Nanda İmparatorluğu

Nanda İmparatorluğu, kökeni M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda antik Hindistan'nın Magadha bölgesine dayanan imparatorluktur. Nanda İmparatorluğu en yüksek döneminde doğuda Bengal'den batıda Pencap'a ve güneyde Vindhya Sıradağları'na kadar yayılmıştır. Nanda İmparatorluğu daha sonra Maurya İmparatorluğu'nu kuran Chandragupta Maurya tarafından fethedildi.

M.Ö. 323 dolaylarında Nanda İmparatorluğu

Nanda hükûmdarlarıDüzenle

  • Mahapadma Nanda (M.Ö. 424 dolaylarında – ?)
  • Pandhuka
  • Panghupati
  • Bhutapala
  • Rashtrapala
  • Govishanaka
  • Dashasidkhaka
  • Kaivarta
  • Mahendra
  • Dhana Nanda (Argames) (? – M.Ö. 321 dolaylarında)