Muhsin bin Ali

Fatıma Zehra ve Ali bin Ebu Talib'in oğlu

Muhsin bin Ali veya Muhassin bin Ali, Ali bin Ebu Talib ile Fatıma Zehra'nın oğlu.

Muhsin bin Ali
(محسن بن علي‎)
Muhsin Bin Ali.png
Ölüm Medine
Hanedan Haşimi, Kureyş
Babası Ali bin Ebu Talib
Annesi Fatıma

ÖlümüDüzenle

Ahmed bin Hanbel'in eserinde yer alan rivayete göre Ali'nin üçüncü oğlu doğmuş ve adını Harb koymak istemiş ancak Muhammed ona Muhassin adını vermiştir. Bu rivayet Yakubî ve Taberî'nin eserlerinde de geçer.[1][2] İbn Sa'd ise Ali'nin çocukları arasında Muhsin'den bahsetmez.[3] Şii alimlere göre Muhammed torunu doğmadan Muhassin adını vermiş ve ölümünden sonra Ebubekir'in halife seçilmesi sürecinde Ömer'in, muhaliflerin toplandığı Fatıma'nın evine giderek evi yakmakla tehdit etmesi ve ardından kapıyı zorla açmaya çalışırken Fatıma kapı arkasında kalmış, kaburgaları kırılmış ve oğlu Muhassin'i düşürmüştür.[4]

Belâzürî şöyle yazmaktadır: Fatıma Ali için Hasan, Hüseyin ve Muhassin (Muhsin) adlı çocukları doğurmuştur. Muhassen (Muhsin) küçük yaşta ölmüştür.[5] Ali b. Ahmed b. Said Endülüsi Cumhuretu Ensabu’l Arab adlı kitabında şöyle yazmaktadır: Muhassen (Muhsin) küçük yaşlarda öldü.[6] Tabari ise şöyle yazmaktadır: “Diyorlar ki Fatıma’nın Ali’den olma küçük yaşta ölen Muhassen adlı bir çocuğu daha vardı.” Şii rivayetlerde kaydedildiğine göre bu çocuk (Muhassen) Peygamberin vefatından sonra yaşanan çekişme ve keşmekeş sırasında Fatıma’nın aldığı darbe sonucu düşmüştür.[7]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Yakubî, Tarih, II, 213
  2. ^ Taberî, Tarih, (Ebü'l-Fazl). V, 153
  3. ^ İbn Sa'd, et-Tabakat, III, 19-20
  4. ^ İlyas Üzüm, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 31, sayfa: 21
  5. ^ Ensabu’l Eşraf, s. 402; Şehidi, Zindegani Fatıma Zehra, s. 242’den naklen.
  6. ^ Cumhuret Ensabu’l Arab, s. 16; Şehidi, Zindegani Fatıma Zehra, s. 243’den naklen.
  7. ^ Bkz. El-Milel ve’n Nihel, c. 1, s. 77; Şehidi, Zindegani Fatıma Zehra, s. 243’den naklen.