Muhammed-Ali

Basmala.svg
Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye, Hurûf’îyye, Keysân’îyye ve İmâm’îyye-i İsnâ‘aşer’îyye Şîʿîliğiyle ilgilidir.
Alevisme.png

Şîʿa-i Bâtın’îyye

ALEVÎLİK


Muhammed-Ali, Anadolu Alevîliği'nin i'tikadı Şiîlik'teki bir hadise binâen Muhammed ile Ali'nin her ikisini de "Tek" bir vücûdmuş gibi ya da "Aklın Nûru" olarak algılar. Bu kuramı İslâm Peygamberi Muhammed'in:

İslâm Peygamberi Muhammed ve Ali el-Mûrtezâ'nın isimlerinin İslam hat sanatı ile Ayasofya'daki yazılımı. (Solda Ali ve sağda Muhammed).
Allah'ın ilk yarattığı benim nûrumdu ve Ali'yle ben ayni nûrdanız,

şeklinde bilinen Şiî hadisine dayandırırlar.

KaynakçaDüzenle