Muafiyet (sigortacılık)

Muafiyet, sigortacılıkta, sigortalının riskin bir bölümünü üstlenmesi.

Muafiyet sigortacı ve sigortalı tarafından karşılıklı anlaşarak belirlenir ve poliçe üzerine yazılır. Mutlak değer veya oransal olarak belirtilebilir.

Örneğin sigorta bedeli 1.000 TL, muafiyeti 50 TL olan bir riskte 300 TL'lik hasar olması halinde, sigortacı 250 TL ödeyecektir. Aynı poliçede muafiyet oransal olarak, örneğin, %20 oranında belirtilseydi, sigortacının bu hasarda ödemesi gereken tutar 100 TL olacaktır.

Genelde yukarıda açıklandığı şekilde, hasardan düşmek yöntemiyle yapılan muafiyete, tenzili muafiyet denir. Daha nadir olmak üzere, hasarın belli bir tutarı aşmaması halinde hiç ödenmemesi şeklinde çalışan muafiyet de vardır.

Muafiyet, sigorta şirketinin riskini önemli ölçüde sınırlar. Zira olasılık olarak küçük hasarların gerçekleşme sıklığı daha yüksektir ve muafiyet sayesinde özellikle bu hasarların sigorta şirketine etkisi azalır. Ayrıca, risk sigortalı ile bölüşüldüğü için, sigortalı daha dikkatli davranarak sigortalı malını tehlikelerden daha iyi koruyacaktır. Sigortalı tarafından ise, muafiyet, ödenmesi gereken primde önemli bir tasarruf sağlar. Örneğin sadece %10 oranındaki bir muafiyetin primi %50 oranında düşürmesi mümkündür.