Moneta, Roma mitolojisinde zenginlik ve mal varlığının tecessümü yani vücut buluşu (veya vücut bulmuş hali) ve tanrıçasıydı. Tanrıça Moneta'nın kültü, büyük ölçüde hafıza tanrıçası ve İlham Perilerinin annesi olan Mnemosyne kültünün ("μνημοσννη") yer aldığı Yunan dininin etkisi altında kurulmuştur. Tanrıçanın adı Latince monēre kelimesinden (hatırlatmak, uyarmak veya talimat vermek) türetilmiştir. Livius Andronicus'un Latin Odyssey'inde Moneta'dan şöyle bahsedilir: Nam diva Monetas filia docuit ("Moneta'nın ilahi kızı öğrettiğinden beri...", frg. 21 Büchner).

Üçüncü seri 50$'lık Amerika Konfedere Devletleri banknotu . Tek yüz. Denizcilerin, hazine sandığı ile Moneta . Üçüncü seri (19 Ağustos 1861, 24 Aralık 1861'de değiştirildi), %8 tahville finanse edildi, onaylanmış bir barış anlaşmasından altı ay sonra ödenecek, toplam izin verilen tiraj 150.000.000 $. 1861-64 yılları arasında sayısız çeşitle yayınlanan 72 farklı tür vardı.

Juno Moneta and Hyginus Moneta

değiştir

Juno'nun bir sıfatı olan Juno Moneta, para rezervlerinin koruyucusuydu. Antik Roma'da para onun tapınağında icat edildi. Para(money) ve para kazanma(monetize) kelimelerinin de kökünü oluşturan "Moneta" kelimesi Ovid, Martial, Juvenal ve Cicero gibi yazarlar tarafından kullanıldı. Rusça ve İtalyanca da dahil olmak üzere birçok modern dilde, moneta "madeni para" anlamına gelmektedir.

Bir Bizans ansiklopedisi olan Suda'ya göre, tanrıçaya Moneta (μονττα) deniyordu çünkü Romalılar Pyrrhus ve Taranto'ya karşı yapılan savaşlar sırasında paraya ihtiyaç duyduklarında Hera'ya dua ettiler. Hera onlara düşmanlara adaletle direnirlerse, para sıkıntısı çekmeyeceklerini söyledi. Savaşlardan sonra Romalılar Hera Moneta'yı onurlandırmak için sikkeleri tapınaklarına damgalamaya kara verdiler.[1][2]

Madeni Paralar

değiştir

"Moneta", Orta Çağ'a kadar "para" ve "ölmek" anlamlarını korudu ve genellikle madeni paraların üzerine silüeti basıldı. Örneğin, moneta nova (Latince yeni anlamına gelen kavram) ifadesi, on dördüncü ve on beşinci yüzyılda gelişmemiş ülkelerin ve Renanya'nın madeni paralarında üzerinde sıkça görülür.[3]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "SOL Search". www.cs.uky.edu. 30 Nisan 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2024. 
  2. ^ "ToposText". topostext.org. 25 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2024. 
  3. ^ The British Numismatic Journal: Including the Proceedings of the British Numismatic Society (İngilizce). British Numismatic Society. 1903.