Molla Arap

Molla Arap (d. Antakya - ö. 18 Ağustos 1531, Bursa), Osmanlı alimi, vaiz. Asıl adı Muhyiddin Mehmed'dir.

Babası Ömer, dedesi Teftâzânî'nin talebelerinden olan Hamza bin İvaz'dır. Dedesinin göç ettiği Antakya'da doğmuştur. Küçük yaşta babası ve amcalarından dini eğitim almıştır. Daha sonra tahsiline Diyarbakır ve Tebriz'de devam etti. Halep'te verdiği vaaz ve fetvalarıyla şöhret kazandı. Mekke ve Kudüs'te bir süre eğitim aldıktan sonra Kahire'ye geçti. Burada Süyûtî'den icazet aldı, "en-Nihaye" adlı kitabını yazdı ve Sohbetlerine katılan Memlük Sultanı Kayıtbay'ın sevgisini kazandı. Kayıtbay öldükten sonra 1497/98 yılında Bursa'ya yerleşti. Burada bir süre yaşadıktan sonra İstanbul'a gitti. İstanbul'da sohbetlerine devam etti ve sohbetlerine devrin padişahı II. Bayezid'de katıldı ve kendisine ihsanlarda bulundu. II. Bayezid seferlerine Molla Arap'ı da götürmüştür.

Tekrar Halep'e döndükten sonra burada tefsir ve hadis dersleri verdi. Halep Ulucamii'nde Şah İsmail ve Şiiler aleyhine vaaz vermesi üzerine Safevîlerin elçisi tarafından öldürülmek istenmiş ancak halk engel olmuştur. Bunun üzerine Halep naibinin isteği üzerine Osmanlı Devleti'ne geri döndü. I. Selim'i İran'a karşı sefere ikna etmeye çalıştı, hatta bunun için bir kitap kaleme aldı. Yavuz Sultan Selim'in İran seferine katıldı ve Çaldıran Muharebesi'nden sonra padişah ile beraber Tebriz'e girdi ve burada Şiilik karşıtı vaazlar vermeye devam etti. Daha sonra tekrar Halep'e dönerek vaazlar vermeye devam etti. Paidşahın Şiilere eman vermesinden ötürü mallarının ellerinden alınamayacağını beyan etti.

Rumeli'ye geçerek Üsküp'te 10 yıl ikamet etti ve burada tefsir okuttu. 1526 yılında I. Süleyman ile beraber Macaristan Seferine katıldı. Seferden döndükten sonra tekrar Bursa'ya yerleşti. Umur Bey mahallesinde başlattığı cami tamamlanamadan burada 18 Ağustos 1531'de öldü. Rumeli'de iki mescid bir cami, Bursa'da Molla Arap Camii'ni yaptırmıştır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Tahsin Özcan, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 30, sayfa: 240-241