Moda tasarımı (gerçek adı "moda, kreasyon"dur) toplumun farklı kesimlerinde, özellikle genç neslin yenilik ihtiyacını, daha doğru bir ifadeyle yenilikçilik (inovasyon); {yenileşim} arayışını karşılamak üzere oluşan endüstirel tasarım alanıdır.

Endüstriyel moda tasarımı değiştir

Giyim arayışı ihtiyacı olan bu yönde gelişen eğitim (moda eğilim) ihtiyacını karşılamak üzere güncel anlamda daha önce denenmemiş şekilde yeni nesil tekstil ürünlerinin kullanılması veya maliyet nedeniyle yeni nesil olmayan kullanılagelen standart malzemelerle elbise kalıbının tekrar güncel anlayışın ihtiyacına cevap verebilecek şekilde tekrar yorumlayan bir sanat tasarımı bölümü olarak da değerlendirilebilir.

Moda tasarımı demek bazı insanların bir şeyleri düşünüp onları kâğıt üzerine geçirmelerine denir.

Çeşitli eleştiriler değiştir

Bazı sosyologlara göre moda; toplumsal görüş ve düşünce dışına çıkmak isteyen bir "genç düşünce akımı" olarak da değerlendirilmektedir.