Mizan (din)

Mizan, İslam eskatolojisi ve ahiret inancına göre, ahirette insanların yeryüzündeki davranışlarına dair geçtikleri hesaptan sonra herkesin iyi ve kötü davranışlarının tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. İslam dinine göre bu tartının nasıl bir şey olduğu bilinmemektedir. Onun yeryüzündeki ölçü aletlerine, tartılara benzemediği söylenmiştir.

İnanışa göre, bu tartıda iyi davranışları, iyilikleri kötü davranışlarından daha ağır gelenler cennete girecek ve kurtuluşa ereceklerdir. Hafif gelenler ise cehenneme gidecek ve cezalandırılacaktırlar. Cehenneme gidenlerden Müslüman olanlar suç ve kötülüklerinin karşılığı olan cezayı çektikten sonra cehennemden çıkıp cennete girerler.

Mizan, kelime anlamı olarak terazi demektir.

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da mizanla ilgili bazı ayetler vardır. Bunlar, Enbiya Suresi 47. ayet ve Mü 'minun Suresi 102-103. ayetlerdir.

Mizan Ve İşleviDüzenle

Mizan İslam'da mahşer günü insanların amellerinin tartılma görevini görür. Mizan'da ağır basan tarafın yukarı çıktığı rivayet edilir. Mizan'dan sonra ise Sırat Köprüsüne gidileceği bildirilir. (Araf/8, Embiya/47)