Mizantropi

genel olarak insanlıktan hoşlanmama
(Misantropi sayfasından yönlendirildi)

Mizantropi sözlük anlamıyla "insanlardan nefret etmek, ürkmek veya sevmemek" anlamına gelir. Bu görüş ve düşüncelerin etkin olduğu kimselere ise mizantrop veya mizantropist denir.

Le Misantrope, 1719

Tanım değiştir

Mizantropi, insanlığın doğasına ve/veya eylemlerine karşı nefret beslenmesi olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile mizantropi, hümanizmin tam zıttı olmasa da insanın merkeze alınmaya layık olmadığını ifade eder. Mizantropi düşüncesini benimseyen kişiler "mizantrop" ya da "mizantropist" olarak adlandırılır.

Özellikleri değiştir

Mizantropistler, insanın doğası itibarıyla kötü olduğunu düşünür. Doğası gereği kötü olan bir canlı istemsiz de olsa kötülük yapar, yaptırır veya yapılan kötülüklere göz yumar. Tarih boyunca kendi nesline ve gezegende yaşayan diğer tüm canlılara zarar veren insanoğlu, bunu kendi çıkarları ya da korkuları nedeniyle yapmaktadır. Örneğin para karşılığı bir başka insanı öldürebilen bir kişi çıkarı için; yolda bir akrep ya da yılan gördüğünde üzerine basarak öldüren kişi bu canlılardan korktuğu için öldürme yoluna gitmiştir. Şüphesiz her iki durumun da insanlık tarihinde sayısız örneği vardır. Ancak mizantropi denince akla yalnızca katletme eylemi gelmemelidir. İnsanın yeltendiği her türlü suç, şiddet ve kötülük eylemleri bu düşüncenin ortaya çıkmasında rol almıştır.

Ayrıca bakınız değiştir

Fobiler listesi