Minimizasyon (psikoloji)

Minimizasyon (azımsama), tam inkârın mantıksız olduğu durumlarda rasyonelleştirme ile inkârın birleşiminden oluşan bir aldatma türüdür [1] . Abartmanın tam tersidir. Bir olayın veya duygunun önemini küçümsemek ya da onları önemsiz gibi göstermek, suçluluk duygusuyla başa çıkmada sıkça rastlanan bir stratejidir.[2] Minimizasyon ile ilgili kelimeler şunlardır:

 • küçümsemek
 • dikkate almamak
 • önemsiz göstermek
 • örtmece
 • geçersiz kılmak
 • hafife almak
 • az göstermek
 • küçültme
 • küçültmek
 • önemsizleştirmek
 • ehemmiyet vermemek
 • tefrit etmek

Manipülatif istismar Değiştir

Azımsama, bir manipülasyon tekniği olarak kullanılabilir:

 • Suistimal eden kişilerin ve manipülatörlerin, tartışılmaz gerçeklerle yüzleştiklerinde kabahatlerini önemsiz gibi gösterdikleri gözlemlenmiştir.[3][4]
 • Suistimal eden kişilerin ve manipülatörlerin, kurbanlarının olumlu özelliklerini (yetenekler, beceriler vb.) küçümsedikleri gözlemlenmiştir.[5]

Israrlı takipçiler ve suçlu şüphelilerin sergilediği tipik psikolojik savunmalar arasında inkâr, rasyonelleştirme, azımsama ve suçun kurbana yansıtılması vardır.[6]

Minimizasyonun manipülatif bir teknik olarak kullanıldığı bir varyasyonu da, ortaya özgecil sebepler sürmektir: "Bunu bencil olduğum için ya da kazanç için yapmıyorum, kamu yararıyla ilgilenen sosyal olarak bilinçli bir insan olduğum için yapıyorum." [7]

Bilişsel çarpıtma Değiştir

Minimizasyon, bilişsel çarpıtma şeklinde de olabilir:

 • Olumsuz duyguları kabul etmek ve onlarla ilgilenmekten kaçınmak için olumsuz duygulara sebep veren olayların etkisi ve önemi azaltılır.
 • Birinin davranışının başkaları üzerindeki olumsuz etkileriyle bilinçli bir şekilde yüzleşmekten kaçınmak için o olumsuz etkilerin farkındalığı azaltılır.
 • Kişiler arası yüzleşmeden kaçınmak için, başkalarının davranışlarının kendi üzerindeki etkisinin algılanması azaltılır.

Örnekler Değiştir

 • Alayın veya hakaretin sadece bir şaka olduğunun söylenmesi.
 • Kötü hizmetten şikayet eden bir müşteriye, bu tür şikayetlerin yaygın olmasına rağmen diğer müşterilerden nadiren alındığının söylenmesi.
 • Bir organizasyondaki sorunlar, gerçekte çok yaygın ve sistemsel iken sorunların kaynağı olarak birkaç çürük elmanın gösterilmesi.
 • Patronunuzun sizi kibar bir şekilde reddetmek yerine sizi yönlendirmesi. (gerçek kanıtlar olsun ya da olmasın)

Okul zorbalığı, bir şaka olarak görülüp küçümsenebilir. Değiştir

Okulda zorbalık, bazen akranlar veya öğretmenler tarafından gayri resmi olarak teşvik edilen, ritüelleştirilen ve hatta bir çeşit eşek şakası olarak küçümsenen bir tür mağduriyet veya fiziksel istismardır. Şaka ile zorbalık arasındaki temel fark, zorbalık eyleminde, zorba ile mağdur arasında eylem sürecinin de ötesinde kalıcı bir güç eşitsizliği kurulmasıdır.[8]

Yetersiz ifadeler Değiştir

Yetersiz ifadeler, bir şeyin olduğundan daha az gösterildiği bir konuşma şeklidir. Yetersiz ifadeler, İngilizce konuşulan kültürlerde, özellikle İngiliz mizahında, mizahın temelidir. Bu mizahi biçimde, yetersiz ifadenin gerçek anlamda yorumlanmaması beklenir.

Daha sert ya da kırıcı ifadeler yerine kibar ifadelerin kullanıldığı örtmece ile ilişkili ancak birbirinden farklıdırlar.[9]

Öz saygı/depresyon Değiştir

Olayları önemini azaltacak şekilde yeniden tanımlamak, kişinin benlik saygısını korumanın etkili bir yolu olabilir.[10] Depresyonla (klinik, bipolar ve kronik depresif duygudurum bozuklukları ile siklotimi olanlarda bulunur) ilgili sorunlardan biri tersini yapma eğilimidir: olumlu şeyleri önemsememe, övgüyü dikkate almama[11] ve kişinin kendi başarılarını görmezden gelmesi.[12] Öte yandan, Alfred Adler’in nevrozla savaşmak için kullandığı tekniklerden biri, nevrotik kişinin kendi semptomlarına yüklediği aşırı önemi[13] -kişinin kendi hastalığıyla gurur duymasından dolayı ortaya çıkan narsisistik kazanımları- en aza indirmekti.[14]

Sosyal Minimizasyon Değiştir

Bir grubun, duyguları açığa vurma konusundaki genel fikir birliğini ifade eden ‘sergileme kuralları’, genellikle, poker suratında olduğu gibi, kişinin sergilediği duygu miktarını en aza indirgemeyi gerektirir.[15] Ufak ihlalleri içeren karşılıklı sosyal aktarımlar, genellikle mağdurun sosyal kuralları ihlal eden davranışı ‘indirgeme sözcükleri’ kullanarak[16] ‘Abartmaya değmez.’[17] gibi bir yorumla azımsamasıyla sonuçlanır. ‘İndirgeme sözcükleri’nin örnekleri ‘Önemli değil.’, ‘yalnızca biraz’, ‘çok az’ veya ‘sadece’ tarzı ifadelerdir. Bu örnekler özellikle inkâr etme amacında kullanışlıdır.[18] Daha geniş çapta bakıldığında, bir şeyleri daha iyi veya nötr olacak şekilde yeniden adlandırmak da -ölüm için ‘tali hasar’ demek gibi- bir minimizasyon şeklidir.

Literatürdeki Örnekleri Değiştir

Monty Python ve Kutsal Kase filminde, Kara Şövalye karakterinin olduğu bir sahnede, absürt seviyede bir minimizasyon örneği sergileniyor. Şövalyenin sol kolunun kesilmesine tepkisi “Bu sadece bir sıyrık.” oluyor. Karşılaştırdığımızda, Monty Python’ın Kirli Çatal eskizinde ise Monty Python ve Kutsal Kase filminde olan absürtlüğün tam tersi olan felaketleştirmeyi (katastrofize etmek) görürüyoruz.

Kaynakça Değiştir

 1. ^ Guerrero, L., Anderson, P., Afifi, W. (2007). Close Encounters: Communication in Relationships (2nd ed.). Los Angeles: Sage Publications. {{ISBN?
 2. ^ Robert Hoyk/Paul Hersey, The Ethical Executive (2008) p. 68
 3. ^ Simon, George K. In Sheep's Clothing: Understanding and Dealing with Manipulative People (1996)
 4. ^ "Minimization: Trivializing Behavior as a Manipulation Tactic". 10 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2022. 
 5. ^ "Discounting, Minimizing, and Trivializing". 2 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2022. 
 6. ^ Abby Stein, Prologue to Violence (2006) p. 6
 7. ^ Kantor, Martin The Psychopathy of Everyday Life 2006
 8. ^ Goldsmid (2014). "Bullying by definition: An examination of definitional components of bullying". Emotional and Behavioural Difficulties. 19 (2): 210-225. doi:10.1080/13632752.2013.844414. 
 9. ^ Euphemism 16 Ekim 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Webster's Online Dictionary.
 10. ^ E. R. Smith/D. M. Mackie, Social Psychology (Hove 2007) pp. 136–139
 11. ^ Paul Gilbert, Overcoming Depression (London 1999) pp. 63, 98
 12. ^ Jacqui Lee Schiff, Cathexis Reader (New York 1975) pp. 84–85
 13. ^ Alfred Adler, Superiority and Social Interest (1964) p. 192
 14. ^ Otto Fenichel, The Psychoanalytic Theory of Neurosis (London 1946) p. 462
 15. ^ Daniel Goleman, Emotional Intelligence (London 1995) p. 113
 16. ^ Robert Hoyk/Paul Hersey, The Ethical Executive (2008) pp. 68–69
 17. ^ Erving Goffman, Relations in Public (1972) p. 177
 18. ^ N. Symington, Narcissism (1990) p. 116