Fiziksel istismar

Fiziksel istismar, acı, yaralama ve diğer fiziksel yollardan ya da incitme yoluyla yapılan bir istismar çeşididir.

Başlıca fiziksel istismarlar:

 1. Vurmak
 2. Yumruk atmak
 3. İtmek, çekmek
 4. Tokat atmak
 5. Bir eşya ile vurmak
 6. Çimdiklemek
 7. Tekme atmak
 8. Düşürmek
 9. Dizle vurmak
 10. Boğazlamak
 11. Boğmak
 12. Uyutmamak
 13. Donmasını sağlamak
 14. Yakmak
 15. Elektrik ile şok vermek
 16. Stresli bir duruma düşürmek (bağlamak vb.)
 17. Yaralamak
 18. Tehlikeli hayvanlara bırakmak
 19. Taş atmak ya da silah ile ateş etmek.
 20. Zehirlemek

Dış bağlantılar

değiştir