Yumruk, elin parmaklarının kapanmasıyla aldığı şekil olup şu madde isimlerinde geçmektedir:

Bir yumruk

Ayrıca bakınız Değiştir