Mikro küre

Bu madde büyük oranda, bazı bilimadamları tarafından yaşamın kökeni için anahtar bir aşama olarak görülen küçük küresel birimler olarak mikro kürelere veya protein proto hücrelere atıfta bulunmaktadır. Mikro küre terimi çok çeşitli alanlarda; maddeler bilgisi ve eczacılık gibi, kullanılmaktadır.

1953'te, Stanley Lloyd Miller ve Harold Urey yaşam oluşmadan önce Dünya'da varolan şartları taklit etmek üzere laboratuvar ortamında inorganik öncü bileşiklerden birçok basit biyomolekülün yapılabileceğini gösterdi. Özel olarak elde edilen amino asitlerle ilgilenildi çünkü amino asitler proteinlerin yapıtaşlarıdır.

1957'de, Sidney Fox aşırı olmayan ısıya tabi tutulan kuru amino asit karışımlarının polimerize olmaya özendirilebileceğini gösterdi. Elde edilen polipeptitler veya proteinoitler sıcak suda çözündürülüp kurumaya bırakıldıktan sonra 2 μm çapında—küçük küresel yapılar:mikro küreler oluşturdu. Uygun koşullar altında mikro küreler kendi yüzeylerinde yeni küreler oluşturmaktadır.

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle