Mihaloğulları

Mihaloğulları (Gazi Mihaloğulları, Köse Mihaloğulları ve Mihalliler olarak da bilinir), 14-16. yüzyıllar arasında Rumeli fetihlerinde önemli rol oynayan Osmanlı akıncı ailesi.

Mihaloğlu Mahmud BeyDüzenle

Mihaloğulları ailesinden Mihaloğlu Balta Bey'in soyundan İlyas Bey'in oğlu. Mihaloğlu Mahmud Bey 1402'deki Ankara Savaşında dedesi Mihaloğlu Balta Bey ve babası İlyas Bey ile birlikte şehit oldu.[1][daha iyi kaynak gerekli]

EserleriDüzenle

Gazi Mihal Paşa'nın fethettiği İhtiman'a (Bulgaristan) yerleşen Mihaloğullarının üçüncü kolunun başı olan Mihaloğlu Mahmud Bey'in İhtiman'da edindiği mülk, I. Murad tarafından kendisine ihsan edilmiştir. Mihaloğlu Mahmud Bey mülkünü burada yaptırdığı cami ve diğer hayratına vakfetmiştir.[2][3]

GeleneğiDüzenle

Mihaloğulları ailesinin Anadolu kolundan Bursa’lı Mihaloğulları Mahmud Bey’in torunlarıdır. Mahmud Nedim Paşa, Mehmed Safiyüddin Bey, Hâlid Şâzî Bey, Mustafa Râgıb Bey, Nureddin Şazi Kösemihal ve Mahmut Ragıp Gazimihal gibi tanınmış şahsiyetler bu koldan gelmektedirler.

KaynakçaDüzenle

Genel
Özel