Gazi Mihal Paşa

Gazi Mihal Paşa (ö. 1435, Edirne), Osmanlının kuruluş döneminde önemli katkıları olan akıncı ailesi Mihaloğullarından Aziz Bey'in oğlu.[1]

FaaliyetleriDeğiştir

Akıncı ailesi Mihaloğullarının karargahınında bulunduğu Plevne ve İhtiman I.Murad zamanında Gazi Mihal Paşa tarafından fethedilmiştir. Fetihten sonra Plevne ve İhtiman Sultan tarafından Mihaloğullarına arpalık ve ocaklık olarak verilmiştir.[2]

Rumeli'de önemli askeri faaliyetlerde bulunan Gazi Mihal Paşa 1435'te Edirne'de ölmüştür.

EserleriDeğiştir

Gazi Mihal Paşa Edirne'de Gazi Mihal Camii, imaret ve mescit yaptırmıştır.[3]

GeleneğiDeğiştir

Gazi Mihal Paşa'nın soyu Kırklareli ve çevresinde oğlu Hızır Bey'den, Plevne'de ise torunu Gazi Ali Bey'den devam etmiştir.

KaynakçaDeğiştir