Mevlevihane

(Mevlevîhâne sayfasından yönlendirildi)

Mevlevihane, Mevlevi tarikatına mahsus tekkelere verilen addır.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan ve günümüzde müze olarak kullanılan Galata Mevlevihanesi'nin ana yapısı içerisinde bulunan semahanenin görünümü.

XIII. asırda Mevlânâ Celâleddin Rûmi'nin oğlu Sultan Veled tarafından kurulan, fikirlerinden etkilenen Mevlevî tarikatına mensup mevlevîlerin zikir ve devran âyinleri yaptıkları tekkedir. Mevlevihanelerin en büyüğü, tarikatın merkezi olan Konya'daki mevlevihane idi.

Mevlevihaneler genellikle külliye biçiminde planlanmış olup, merkezinde semahane, çevresinde türbe, mezarlık, Meydan-ı Şerif ve mescid yer almaktadır.

Osmanlı saltanatının tarihe karıştığı sıralardaki hududu içinde Konya'dan sonra İstanbul, Manisa ve Gelibolu'dakiler gelirdi. İstanbul'da birçok mevlevihane vardı. Bunlar Galata, Yenikapı gibi bulundukları mevkilerin isimleriyle anılırdı. Mevlevihaneler diğer tarikatlara ait tekkelerden az çok farklı idi.

Mevlevihaneler değiştir

 
Lala Mustafa Paşa'nın Konya Mevlevihanesini ziyareti (16. yy) / Nusretnâme

Dünya genelelinde yer alan mevlevihanelerin listesi aşağıdaki gibidir:[1]

 1. Afyonkarahisar Mevlevihanesi
 2. Ankara Mevlevihanesi
 3. Antalya Mevlevihanesi
 4. Bahariye Mevlevihanesi (Eyüp)
 5. Çankırı Mevlevihanesi
 6. Çorum Mevlevihanesi
 7. Edirne Mevlevihanesi
 8. Eskişehir Mevlevihanesi
 9. Filibe Mevlevihanesi (Bulgaristan)
 10. Galata Mevlevihanesi
 11. Gaziantep Mevlevihanesi
 12. Gelibolu Mevlevihanesi
 13. Halep Mevlevihanesi
 14. Hanya Mevlevihanesi (Girit)
 15. Humus Mevlevihanesi (Suriye)
 16. İzmir Tire Mevlevihanesi
 17. Kahire Mevlevihanesi (Mısır)
 18. Karaman Mevlevihanesi
 19. Kasımpaşa Mevlevihanesi (Beyoğlu)
 20. Kastamonu Mevlevihanesi
 21. Kayseri Mevlevihanesi
 22. Kırım Gözleve Mevlevihanesi (Ukrayna)
 23. Kilis Mevlevihanesi
 24. Konya Mevlevihanesi (Konya Mevlana Dergâhı)
 25. Kudüs Mevlevihanesi (İsrail)
 26. Kütahya Mevlevihanesi
 27. Lefkoşa Mevlevihanesi
 28. Manisa Mevlevihanesi
 29. Muğla Mevlevihanesi
 30. Niğde Mevlevihanesi
 31. Peç (Peçoy) Yalovalı Hasan Paşa Mevlevihanesi (Macaristan)
 32. Priştina Mevlevihanesi (Kosova)
 33. Samsun Mevlevihanesi
 34. Saraybosna İsa Bey Mevlevihanesi
 35. Selanik Mevlevihanesi (Yunanistan)
 36. Şam Mevlevîhânesi
 37. Şanlıurfa Mevlevihanesi
 38. Tokat Mevlevihanesi
 39. Trablusşam Mevlevihanesi (Lübnan)
 40. Trebbus Mevlevihanesi (Almanya)
 41. Üsküdar Mevlevihanesi (Üsküdar)
 42. Üsküp Mevlevihanesi (Makedonya)
 43. Yenikapı Mevlevihanesi (Zeytinburnu)
 44. Yenişehir Larissa Mevlevihanesi (Yunanistan)

Kaynakça değiştir

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2011. 

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

 • Tanman, Mehmet Baha (2011). "İstanbul Mevlevîhânelerinin Mimârîsi". Keşkül, 19. ss. 50-65.