Kasımpaşa Mevlevihanesi

Kasımpaşa Mevlevihanesi

Kasımpaşa Mevlevihanesi, 17. yüzyılda İstanbul'un Kasımpaşa semtinde kurulan mevlevihane.

Galata Mevlevihanesi'nin şeyhliğine getirilmediği için Fırıncızade Sırrı Abdi Dede tarafından, Kasımpaşa'daki babadan kalma bostanların içinde kurulmuştur.[1] İstanbul'da açılan 3. Mevlevihane olan Kasımpaşa Mevlevihanesi başlangıçta küçük bir tekke binasıydı.[2] Bina çeşitli zamanlarda tamir edildi. Mevlevihane Mihrişah Valide Sultan ve oğlu 3. Selim tarafından yeniden yaptırıldı.[3]

Ahşap üç katlı bir yapı olan mevlevihanede harem ve selamlık olmak üzere iki ayrı bölüm vardı. Zaman içinde defalarca tamir edilen mevlevihanenin avlu girişinin üzerindeki 1834 (Hicri 1250) tarihli kita­be ünlü hattat Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi'nin Talik hattı ve II. Mahmut'un tuğrasını taşır.[4]

KaynakçaDüzenle