Meveddet Ayeti

Kur'an'da bir Ayet

Meveddet Ayeti (Arapça: ‎آية المودة); Şura Suresi'nin 23. ayetinin bir bölümünü. Bu ayete göre, Muhammed'in tebliğe karşılık ücreti, akrabalarına meveddet ve sevgidir.[1]

AyetDüzenle

ذَلِکَ الَّذِی یُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی وَ مَن یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِیهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ
(Ey Peygamber! Müslümanlara) De ki: Sizden, tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum, istediğim, ancak yakınlarıma sevgidir” (Şûra Sûresi: 23) [2]

EtimolojiDüzenle

Arapça dilinin en meşhur sözlüğü olan İbn Manzûr’un Lisanü’l-Arab'a göre, meveddet muhabbet, sevmek ve sevgi beslemek anlamları taşımaktadır.[3] Üstelik kurba kelimesi de, Muhammed'in yakınları, nesebi yakınlık ve yakın akrabalık manasında kullanılmaktadır.[4]

Nüzul SebebiDüzenle

Şii tefsirlerinin kayanklarının tamamı ve Sünni kaynaklarının çoğunda zikredildiğine göre, ayetin nüzül sebebi şöyledir: Muhammed medine'ye hicret ettiği zaman, ensar onun mulakatına gidip ona dediler ki: İslam ve yeni oluşan toplumun geliştirmesi için yardım isterseniz, bizim bütün naçiz servetimiz size ait. Onu kabul ederseniz bize bir iftihar kaynağıdır. Bu esnada meveddet ayeti vahy edildi.[5]

Yorum-TefsirDüzenle

Sünnilerine göre KurbaDüzenle

El-Kurba'nın anlamı hakkında farklı görüşler var. Wilferd Madelung, Almanyalı İslam araştırmacısı, Muhammed'in veliahtlık hakkındaki yazdığı eserinde, Taberi'nin tefsirinde yakın akrabalık (el-Meveddet fi el-kurba) için üç yorum yazmış olduğunu zikredip, kurba'nın ilk ve en önemli yorumu, Muhammde'e kan bağlılığıyla akraba olduğu sadık müslümanlar olarak bilinmiştir.[6] Ayrıca Sünni alimi olan Ahmed bin Hanbel rivayet eder ki bu ayetin vahy edildiği zaman sahabe Muhammed'e bize sevgileri farz olan senin akrabaların kim olduğunu sordular. Muhammed üç kere Ali, Fatıma ve onların oğulları, Hasan ve Hüseyin'inin adlarını söyledi.[7]

Şiilerine göre KurbaDüzenle

Şii yorumcular ve Beyzavî ve Fahreddin er-Râzî gibi bazı sünni yorumculara göre kurba kelimesinin kastedilen kişileri, Muhammed'in en yakın akrabaları olan Ehl-i beyti, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve onun sonraki dokuz imamlardır.[8][9]El Mizan fi Tefsir'ul Kur'an adlı Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin Kur'an tefsiri kitabında, kurba kelimesi ehl-i beyt'e (Ali ve ailesi) atıfta bulunmaktadır. Ayrıca, Kurbanın bu yorumu Şeyh Tabersi tarafından yazılan Kuran tefsiri olan Mecmü'l-Bayan'da görülmektedir. Allame Hilli'nin görüşünde meveddet ayeti Ali'nin İslam peygamberin vasi ve veli olduğunu zikredilen dördüncü Kuran ayetidir. Ayrıca o, Nehcü’l Hak ve Keşfu’s-Sıdk kitabında Abdullah bin Abbas'tan bunu nakleder ki bu ayetin vahy edildiği zaman Muhammed'e bu ayette kastedildiği sevgileri farz olanları kim olduğunu sordular. Muhammed sorunun cevabında Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyn'i söyledi.[10]

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Şûrâ Suresi 23. Ayet". kuranmeali.com. 8 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2020. 
  2. ^ "Kuran 42:23". Tanzil.net. 25 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Eylül 2020. 
  3. ^ İbn-i Menzur, “Vedde” kelimesinin açıklaması
  4. ^ İbn-i Menzur, “Kurb” kelimesinin açıklaması
  5. ^ Lisanu'l Mizan, İbn Hacer Askalani, c.4, s.434
  6. ^ "The succession to Muḥammad : a study of the early Caliphate". archive.org. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2020. 
  7. ^ Kurtubi, Muhammed bin Ahmet Ensari, c.3, s.2
  8. ^ Tusi, et-Tibyan fi Tefsiri’l Kur’an, c.9 , s.158
  9. ^ Tabersi, Mecmeu’l Beyan fi Tefsiri’l Kur’an, c.9 , s.48
  10. ^ Hilli, Nehcü’l Hak ve Keşfu’s-Sıdk, s. 175