Metal tenörü

Metal tenörü, bir maden yatağının ihtiva etiği metalin işlenmemiş ham (tüvenan) cevhere oranıdır. Cevher tenörü ise, cevher mineralinin işlenmemiş ham cevhere oranıdır. Her iki tenör de % olarak ifade edilir.

Örnek: Bir ton (1000 kg) ham cevher 50 kg molibdenit (MoS2) ihtiva ediyorsa o yatağın cevher tenörü şu şekilde bulunabilir:

1000 kg ham cevherde 50 kg molibdenit varsa

100 kg ham cevherde X kg molibdenit vardır.

X=50x100/1000-------> %5 MoS2

Aynı örnekte metal (Mo) tenörü ise şu şekilde bulunabilir:

Molibdenitin (MoS2) atom ağırlığı= 96+32x2=160 gr

160 gr MoS2'de 96 gr Mo varsa

50 kg MoS2'de X gr Mo vardır

X=50x96/160= 30 kg dolayısıyla

1000' de 30 Mo varsa

100'de X Mo vardır

X=30x100/1000= 3-------> %3 Mo