Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

Türkiye'de meslek ve sanat eğitimi veren okul
(Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayfasından yönlendirildi)

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi meslek ve sanat okullarının tümüne verilen genel isimdir. Türk Milli Eğitimi'nin amaçları doğrultusunda, ilköğretimi bitiren öğrencilerin devam edebileceği 4 yıllık eğitim sonunda meslek kazandıran, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ara eleman yetiştiren orta öğretim kurumlarıdır. Öğrenciler öğrenimleri süresince haftanın belli günlerinde mesleki eğitimlerine yönelik kurum ve kuruluşlarda staj yaparlar. 2014 yılında Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik ve Meslek Lisesi sıfatları yerini Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bırakmıştır.

Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Programlar

değiştir

Mesleki ve teknik anadolu liselerinde Anadolu Teknik Programı (ATP) ile Anadolu Meslek Programı (AMP) bulunur.

Her ikisi de teknisyen unvanı kazandıran mesleki ortaöğretim programıdır.

Her iki program mezunları iş yeri açma belgesi alabilmektedir. Teknik programda matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri ağırlıklıdır.

Teknik Programda aynı zamanda yükseköğretime öğrenci yerleştirmeyi hedefleyen bir eğitim verilmektedir.

Teknik Programda 10 ve 11. Sınıflarda toplam 320 saat olan yaz stajı vardır. Meslek Programında ise 12. Sınıfta ders yılı içinde haftada 3 gün İşletmelerde beceri eğitimi vardır.

Kaynakça

değiştir