Mesleki ve teknik anadolu lisesi

(Meslek Lisesi sayfasından yönlendirildi)

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açılan resmi meslek ve sanat okullarının tümüne verilen genel isim ve addır. Türk Milli Eğitimi'nin amaçları doğrultusunda, ilköğretimi bitiren öğrencilerin devam edebileceği 4 yıllık eğitim sonunda meslek kazandıran, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ara eleman yetiştiren orta öğretim kurumlarıdır. Öğrenciler öğrenimleri süresince haftanın belli günlerinde mesleki eğitimlerine yönelik kurum ve kuruluşlarda staj yaparlar. 2014 yılında Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik ve Meslek Lisesi sıfatları yerini Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bırakmıştır.

Endüstri Meslek LisesiDüzenle

Endüstri Meslek Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, 4 yıllık eğitim-öğretim süresi olan, mesleğe yönelik eğitim verilen ortaöğretim kurumu.

Endüstri Meslek Liseleri'nin diğer dengi liselerden farkı, öğrencileri mesleki becerileri üzerine geliştirerek işletmelerin teknik ve kalifiye eleman desteğini sağlamaktır. Mesleki eğitim Avrupa ve Türkiye'de vasıflı eleman yetiştirmede en büyük rolü oynar.

Anadolu Meslek Lisesi (Teknik lise)Düzenle

Anadolu Meslek Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı, yabancı dil eğitiminin ağırlıklı olduğu 4 yıllık eğitim-öğretim süresi olan, ortaöğretim kurumu.

Anadolu meslek liselerinin diğer anadolu ve dengi liselerden farkı, öğrencileri mesleki becerileri üzerine geliştirerek teknik eleman desteğini sağlamaktır.